Zajímavé hřbitovy, netradiční kostely a křížové cesty

Asi málokoho by napadlo při svých výletech po hradech a zámcích navštívit i nějaký ten místní hřbitov. Některé však opravdu překvapí, např. svou bohatou malířskou výzdobou, která je ještě umocněna rýmovanými verši vztahujícími se k danému zemřelému ...

A co třeba kostel, ve kterém je obří balvan ... 

Křížová cesta někdy zvaná Kalvárie, je symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Většinou má 14 zastavení  ... pro nás byly mnohé cesty opravdová muka ... 


Obdobou křížové cesty je Cesta bolestných kamenů v Píseckých horách, má rovněž 14 zastavení, na kterých jsou pojmenovány největší bolesti moderního člověka. Poslední patnácté zastavení představuje Naději.

Kaple sv. Máří Magdaleny se nachází v Praze na nábřeží Edvarda Beneše pod Letenskými sady. Stojí v malém proužku území Holešovic, který patří do městské části Praha 1.

Prvním kazatelským chrámem v Evropě byla Betlémská kaple na Betlémském náměstí Starého Města pražského zasvěcená památce betlémských nemluvňátek. Kaple byla založena zakládací listinou ze dne 24. května 1391 Hanušem z Mühlheimu a Janem Křížem. Stavba probíhala do roku 1394. Kaple byla určena výhradně pro kázání, a to kázání v mateřském jazyce, tj....

Za Vyšším Brodem směrem na Martínskovský vrch stojí Křížová cesta, která končí u kaple Spočinutí Panny Marie na skále (Maria Rast am Stein).

Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert - sem umístil Jan Drda, příbramský rodák, v roce 1960 děj divadelní hry, na jejíž motivy režisér Jaroslav Novotný natočil v roce 1976 stejnojmennou pohádku. Čerta Trepifajksla (Jaroslav Moučka) se ujme vdova Plajznerová (Jiřina Bohdalová) a za vydatné pomoci chutného jídla mu pomáhá s polidšťováním. Čert...

Křížové cesty vybudované na poutních místech nebo v blízkosti kostelů symbolicky připomínají poslední cestu Ježíše Krista na horu Golgota, kde byl ukřižován.

Malostranský hřbitov najdeme na pražském Smíchově, u hranice Košíř. Jako hřbitov pro Malou Stranu sloužil v letech 1787 - 1884, od zákazu pohřbívání uvnitř města Josefem II. do doby, kdy rozrůstající se zástavba dosáhla až do okolí hřbitova. Na hřbitově se nachází kostel Nejsvětější Trojice.

Skalka je 553 metrů vysoký ostroh v Brdské vrchovině a zároveň poutní místo, kde leží unikátní krajinný a architektonický prvek barokního areálu Skalka s barokním kostelíkem sv. Máří Magdaleny, klášterem, rekolekčním domem (poustevnou / modlitebnou) a křížovou cestou (14 zastavení). Nachází se 27 km jihozápadně od Prahy v okrese Praha - západ,...

Obec Římov leží asi 14 km od města České Budějovice v nadmořské výšce 480 m. Římov je doložen v listině z roku 1395 jako Hřimov, tj. Hřimův dvůr. Hřim je domácká podoba osobního jména Pelhřim.

Klokoty

21.06.2020

Klokoty jsou bývalá samostatná obec, která je nyní místní částí Tábora. Svůj název získaly podle pramene, jehož voda prý tady vyvěrá klokotem. K prameni se dá dojít po silničce od kostela k západu pěknou lipovou alejí až k polygonální barokní kapli Dobrá Voda z doby kolem roku 1730. Nejvýznamnějším místem této lokality je klokotský poutní kostel...