Zajímavé hřbitovy, netradiční kostely a křížové cesty

Asi málokoho by napadlo při svých výletech po hradech a zámcích navštívit i nějaký ten místní hřbitov. Některé však opravdu překvapí, např. svou bohatou malířskou výzdobou, která je ještě umocněna rýmovanými verši vztahujícími se k danému zemřelému ...

A co třeba kostel, ve kterém je obří balvan ... 

Křížová cesta někdy zvaná Kalvárie, je symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Většinou má 14 zastavení  ... pro nás byly mnohé cesty opravdová muka ... 


Dne 22. srpna 2020 byla ve Žloukovicích (více info z historie zde) vysvěcena Křížová cesta se čtrnácti zastaveními vedoucí lesem od Žloukovické hájovny k místu zvanému U obrázku. Bohužel dnes řada obrázků či celých zastaveních chybí.

Obec Bohuslavice nad Metují se nachází v okrese Náchod. Leží v nadmořské výšce 284 m v podhůří Orlických hor. Okolí obce lemují lesy Tuří s velkým rybníkem, Horka a Halín s rozsáhlým výskytem teplomilné hajní květeny. Ojedinělou přírodní rezervaci v celých severovýchodních Čechách jsou Zbytka, kde roste vzácná chráněná květena. Zde se nacházelo i...

Obdobou křížové cesty je Cesta bolestných kamenů v Píseckých horách, má rovněž 14 zastavení, na kterých jsou pojmenovány největší bolesti moderního člověka. Poslední patnácté zastavení představuje Naději.

Kaple sv. Máří Magdaleny se nachází v Praze na nábřeží Edvarda Beneše pod Letenskými sady. Stojí v malém proužku území Holešovic, který patří do městské části Praha 1.

Prvním kazatelským chrámem v Evropě byla Betlémská kaple na Betlémském náměstí Starého Města pražského zasvěcená památce betlémských nemluvňátek. Kaple byla založena zakládací listinou ze dne 24. května 1391 Hanušem z Mühlheimu a Janem Křížem. Stavba probíhala do roku 1394. Kaple byla určena výhradně pro kázání, a to kázání v mateřském jazyce, tj....

Za Vyšším Brodem směrem na Martínskovský vrch stojí Křížová cesta, která končí u kaple Spočinutí Panny Marie na skále (Maria Rast am Stein).

Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert - sem umístil Jan Drda, příbramský rodák, v roce 1960 děj divadelní hry, na jejíž motivy režisér Jaroslav Novotný natočil v roce 1976 stejnojmennou pohádku. Čerta Trepifajksla (Jaroslav Moučka) se ujme vdova Plajznerová (Jiřina Bohdalová) a za vydatné pomoci chutného jídla mu pomáhá s polidšťováním. Čert...

Křížové cesty vybudované na poutních místech nebo v blízkosti kostelů symbolicky připomínají poslední cestu Ježíše Krista na horu Golgota, kde byl ukřižován.

Malostranský hřbitov najdeme na pražském Smíchově, u hranice Košíř. Jako hřbitov pro Malou Stranu sloužil v letech 1787 - 1884, od zákazu pohřbívání uvnitř města Josefem II. do doby, kdy rozrůstající se zástavba dosáhla až do okolí hřbitova. Na hřbitově se nachází kostel Nejsvětější Trojice.

Skalka je 553 metrů vysoký ostroh v Brdské vrchovině a zároveň poutní místo, kde leží unikátní krajinný a architektonický prvek barokního areálu Skalka s barokním kostelíkem sv. Máří Magdaleny, klášterem, rekolekčním domem (poustevnou / modlitebnou) a křížovou cestou (14 zastavení). Nachází se 27 km jihozápadně od Prahy v okrese Praha - západ,...