Maria Rast am Stein

27.06.2021

Za Vyšším Brodem směrem na Martínskovský vrch stojí Křížová cesta, která končí u kaple Spočinutí Panny Marie na skále (Maria Rast am Stein).

U kaple stojí zřícenina hostince, kde se dříve při poutích točilo klášterní vyšebrodské pivo.

Křížová cesta má celkem 14 zastavení.

Základní pohnutkou pro postavení kaple byl hluboký soucit s Bohorodičkou. Sotva ukázala Božské dítě mudrcům od východu, zjevil se Josefovi Anděl Páně ve snách řka: "Vstaň a vezmi dítě i matku jeho a uteč do Egypta, neboť Herodes bude hledati dítě, aby je zahubil". MT.2.13-18. A mladičká Matka Boží utíká. Když pak  k smrti unavená hledá odpočinutí, písčitá, vyprahlá poušť nabízí tvrdý kámen, přece však měkčí než lidské srdce, které ani toho jí nepřeje. 

Koncem roku 1841 obecní úředník z Vyššího Brodu se svým dvanáctiletým synem pověsil vedle kamene na strom obraz Panny Marie Sněžné. V květnu 1887 sedm chlapců - pasáčků - se rozhodlo postavit nad kamenem kapličku. Snášeli a přikutáleli kameny a postavili z nich zeď kolem kamene, z tyčí, větví a kůr udělali střechu. Vyzdobili ji svatými obrázky. Tehdejší kaplan z Vyššího Brodu P. Felix Dick se to dozvěděl, chlapce pochválil a dovolil jim postavit do kapličky pokladničku a z případných darů koupit větší svatý obraz. To se však nepodařilo. Josef Dolzer daroval větší obraz. Zpráva o kapličce se brzy rozšířila, byl také na jednom stromě připevněn velký dřevěný kříž.

V polovině srpna 1887 se vydal ke kapličce stařičký opat vyšebrodského kláštera P. L. Wackarž, který rozhodl o stavbě kaple. Ing. František Karel - stavitel papírny Vltavský mlýn - udělal stavební plán a založil silničku z města ke kapli. Obyvatelé se radovali a přispěli peněžními i jinými dary. Hostinský Primátora, Franz a Aloisie Preinfalkových, poskytli stavební parcelu, jiní zase dřevo, cihly, potahy a podobně. Velký peněžní dar daroval též již zmíněný syn obecního úředníka, toho času již v penzi. Zednický mistr Josef Dobusch se svými lidmi dokončil stavbu kostelíka přibližně pro 150 osob se špičatou věžičkou a zvonkem v červenci 1888. Stavba byla větší, než se původně předpokládalo a je v pseudorománském slohu. Dne 29. července byl svěcen kříž na věži a zvon. Této slavnosti se zúčastnilo také sedm stavitelů původní kapličky - každý měl bílou stuhu. Původně se toto místo mělo jmenovat "Maria v Bučinách". Pojmenování "Maria Rast am Stein" snad navrhl velký ctitel Mariánský P. Zephirein Dobuer. Na svátek Nanebevzetí Panny Marie byl malbami vyzdobený kostel vysvěcen opatem L. Wackaržem. Otec biskup M. J. Říha předpovídal Maria Rast am Stein velkou budoucnost.

V roce 1890 se zbořila původní kaplička, kterou vystavěli chlapci a kolem kamene se postavila hala. Jedna štědrá selka z Mlýnců darovala větší obnos peněz, z kterého se zakoupila u firmy Stufleser v St. Ulrich v Tyrolsku socha Madony s Ježíškem v životní velikosti. Socha byla umístěna na kameni. Obrázky na stěnách pocházejí od poutníků, kteří je darovali. Obraz starého mistra představující mučednickou smrt sv. Šebestiána byl darován na poděkování od rodiny Rödlových z Prahy a zakryl skoro celou stěnu. Bohužel se nedochoval. 

Pod kaplí a kostelíkem býval hostinec Alexe Peckla, kde se při poutích čepovalo klášterní pivo. V roce 1898 bylo při cestě na poutní místo postaveno 14 zastavení křížové cesty z kamene a Boží hrob. Na svátky Panny Marie Nanebevzaté každoročně až do konce svého života kázal na Maria Rast am Stein Mariánský ctitel doktor P. Tibitanzl.

Každou roční dobu přicházejí na toto poutní místo lidé z Čech, Rakouska i jiných koutů světa, přinášejí své starosti, žal, prosí a děkují Matce Boží. Zvláště v obou světových válkách se prosilo u Matky Boží vždy znovu o pomoc a útěchu.