Lesní křížová cesta Žloukovice

10.02.2024

Dne 22. srpna 2020 byla ve Žloukovicích (více info z historie zde) vysvěcena Křížová cesta se čtrnácti zastaveními vedoucí lesem od Žloukovické hájovny k místu zvanému U obrázku. Bohužel dnes řada obrázků či celých zastaveních chybí.

Zde na jednom ze starých dubů visel svatý obrázek. Když naposledy obrázek díky povětrnostním vlivům musel být vyměněn, byl nahrazen ve dřevě vyřezanou madonou. 

V realitu tento nápad proměnil V. Carda, který cestu navrhl a posléze i za pomoci členů Českého svazu ochránců přírody a Klubu přátel Žloukovic realizoval. Na vrchol byl instalován renovovaný kříž, pocházející z Milevska (více info zde), který včetně podstavce opracoval a připravil pan J. Pecka z Nižbora. 

Celková délka trasy je dlouhá necelých 6,5 km a trvá 2 hodiny.

Skoro na začátku Křížové cesty mě zaujala v lese značná nerovnost. Myslela jsem, že jde o starou úvozovou cestu, která zčásti kopíruje současnou lesní cestu. Ale jde prý o hraniční příkop. Panství bylo v minulosti hraběte Fürstenberga, směrem k Račicím je v lese stále dochován i hraniční mezník.

Tento výlet lesem byl netradiční v tom, že jsem musela neustále koukat pod nohy. Nikdy jsem neviděla na několika desítkách m2 tolik zvířecích bobků jako tady. A tak mě napadlo udělat quíz:

A)
A)
B)
B)
C)
C)
D)
D)
E)
E)
F)
F)
G)
G)
H)
H)

A) jelení trus (je větší než trus od laně, v teplém období nebývají pravidelně válcovité, jsou měkčí a navzájem se pomačkají)          

B) jelení trus           

C) srnčí trus (tvarově stejný jako jelení, ale je mnohem drobnější, téměř nikdy není kulovitý, na jedné straně bývá zašpičatělý, v letním období bývají na sebe namačkány, po dopadu se nerozsypou do jednotlivých bobků)

D) kančí trus (tvoří hrudky buřtovitého tvaru, které se někdy rozpadají na jednotlivé bobky)

E) kančí trus

F) srnčí trus

G) kančí trus

H) vypadá jako můj, ale fakt není !!!! :-), je to pravděpodobně liška (má tvar válečků, na jedné straně zašpičatělý, starý trus časem úplně zbělá)

Na trus masožravých zvířat narazíme mnohem méně často než na trus býložravců, protože zvířata živící se masem potřebují k nasycení mnohem méně potravy, a tak také méně často kálejí. Na rozdíl od býložravců, ale masožravci často používají svůj trus k označení svého území a odkládají jej na různých výrazných místech - kuní trus, který je úzký s dlouhou tenkou špičkou, často obsahuje pecku či jiné semeno, najdeme přímo na cestě, pařezu, výrazném kamenu apod.

A ještě malá osvěta ohledně mechů:

A)
A)
B)
B)
C)
C)
D)
D)
E)
E)

A) rokytník krátkozobý

B) ploník obecný 

C) terčovka bublinatá

D) měřík tečkovaný

E) bělomech sivý

Závěrem snad jen ještě jedna důležitá informace ...