Gynekologicko-urologická stezka

17 - Kokotsko

25.06.2019

Bývalá vesnice Kokotsko jihovýchodně od Chrástu v okrese Rokycany. V okolním stejnojmenném polesí se nalézají pozůstatky mohyl z období halštatské mohylové kultury a zarůstající Horní a Dolní Kokotský rybník, založené v 16. století.

Na hrázi Bradavského rybníka stojí mlýnská usedlost o čtyřech vzájemně spojených budovách postavených kolem dvora do tvaru písmene U. Obytná budova je částečně přestavěna.

15 - Šukačka

25.06.2019

Šukačka (německy Schukatschen) je osada 877 m.n.m. spadající pod nedalekou vesnici Javorná v JZ Čechách. Je známa hlavně kvůli svému názvu a sousedství s vesnicí Onen Svět. Teorie vzniku jejího zvlášního jména vychází ze srbského šuka, což v srbštině znamená koza.

14- Kakánov

25.06.2019

Kakánov je lokalita pod vrchem Sedlo nedaleko Sušice. Zda nese své jméno po exkrementech, není známo.

13 - Fucking

25.06.2019

Fucking je malá osada v obci Tarsdorf v okrese Branau am Inn v historické hornorakouské čtvrti Innviertel v Horním Rakousku poblíž hranic s Bavorskem. Nachází se poblíž měst Salzburg a Tittmoning. Osada existuje pod tímto jménem již od roku 1070 a je pojmenována po muži ze 6. století jménem Focko. Přípona "ing" ve staré němčině znamená "lidé",...

Pro Českou Kanadu jsou typické nejrůznější žulové skalní útvary, mezi nimiž najdeme i skutečné obry a různá zajímavá seskupení. Místy se vyvinuly i tzv. skalní mísy, které měří přes metr v průměru a o kterých se lidé dříve domnívali, že v dávných dobách sloužily rituálním účelům.

11 - Uchcánek

25.06.2019

Přírodní památka Zelendárky je soustava deseti rybníků na potoce Divišovka a jeho přítoku, rozkládající se zhruba 3 - 5 km východně až severovýchodně od města Protivína v okrese Písek. Soustavu tvoří rybníky Skopec, Čejka, Zukáček, Uchcánek, Starý u Nové Vsi, Kolářů u Nové Vsi, Na Rejčavých, Starý a Nový u Krče a Mlýnský u Krče. Chráněna je nejen...

První písemné zprávy o obci Slabčice (12 km od Bechyně) pocházejí z 2. pol. 14. století. Archeologické vykopávky však ukazují, že zde žili lidé už v době bronzové. V roce 1419 se na hoře Tábor (Burkovák) u Nemějic sešlo asi 42 000 příznivců husitů v rámci tzv. poutí na hory. K obci Slabčice patří ještě další místní části, a...

Úplně nejstarší zmínka o mlýnu je ze 30. října 1713. Tehdy se začal připravovat nový katastr, později zvaný tereziánský. Jako podklad vznikala jak poddanská, tak také vrchnostenská přiznání o provozech, výměrách pozemků, plochách rybníků, lesů apod. Skrýšovská vrchnost přiznala dva poplužní dvory - skrýšovský a jedelský, k nimž náleželo 95 korců,...

Vaječník je malá vesnice, část obce Nečín v okrese Příbram. Je zde evidováno 7 adres. V roce 2011 zde žilo 8 obyvatel.