05 - Pičín

25.06.2019

Pičín (Příbramsko) leží asi 8 km severovýchodně od Příbrami. První zmínka o obci pochází z 20. listopadu roku 1289, kdy se uvádí zdejší farář Petr. To znamená, že ve vsi již stál kostel. Název obce se tehdy psal Pičina, pochází tedy buď z latinského slova piscina - rybník, jelikož je v okolí množství rybníků, nebo ze staroslověnskéo pěčina, tedy hezké místo.

K roku 1932 byly evidovány tyto živnosti a obchody: 4 hostince, 2 kováři, 2 krejčí, 2 obuvníci, 3 obchody s ovocem, pekař, 5 obchodů s lahvovým pivem, řezník, pojišťovací jednatelství, sadař, 4 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Pičín, tesařský mistr, 2 trafiky, trhovec a velkostatek. 

Mezi pamětihodnosti můžeme zařadit kostel Narození Panny Marie, nad rybníkem Příkop původně středověkou tvrz změněnou na sýpku s torzem ohradní zdi, barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a Antonína, pomník letcům z roku 1924. 

V obci stál poutní areál svatého Antonína Paduánského, jehož součástí byla kaple Božího hrobu, postavená podle vzoru chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě. Klášterní komplex byl zrušen císařem Josefem II. Roku 1912 byl tento komplex prodán ve veřejné dražbě, zbořen a stavební materiál byl použit na různé další stavby. Brána byla rozebrána dříve a společně se sochařskou výzdobou byla přenesena na dnešní místo k farnímu kostelu. 

Kostel Narození Panny Marie je chráněn jako kulturní památka. Sakrální areál s raně gotickým kostelem z druhé poloviny 13. stol. byl v polovině 18. stol. barokně přestavěn a rozšířen, s monumentální barokní hřbitovní branou z roku 1691 s bohatou soudobou sochařskou výzdobou a mladšími samostatně stojícími barokními skulpturami z 18. stol. V kostele se dochovaly cenné gotické nástěnné malby s ikonograficky výjimečným vyobrazením Pekla z doby před polovinou 14. stol. Interiér kostela je z části pseudogoticky zařízen v 19. stol. Ve zvonici jsou zachovány z původních 4 zvoů pouze tři: Burian, Matka Boží a Poledník. V kostele byly v roce 1897 nainstalovány varhany od varhanářů Rejna a Černého. 

Druhý Pičín je osada a nachází se cca 3 km na sever od obce Jankov, jejíž je součástí. Protéká tudy říčka Chotýšanka, která je levostranným přítokem řeky Blanice.

Nachází se zde kaplička, ale také hospoda a koňská stáj Rabbit Trhový Štěpánov. Obec je známá bohatou spolkovou činností. Místní hasiči pořádají každoročně rybí hody a další akcí jsou výlety amatérských cyklistů pod názvem Cyklotour. 

První zmínka o vesnici pochází z roku 1379. V té době stála u rybníka tvrz a při ní i vladycký dvůr. Hospodařili zde rytíři, kterí se psali z Pičíny, neboť se osada původně jmenovala Pičína. Prvním známým majitelem byl Ješek Žluva (zemřel roku 1381), pak Matěj (zemřel 390) a posléze Jakub z Pičíny a jeho manželka Anna. Poté se zde vystřídalo několik majitelů, např. Petr Kořenský z Terešova, Oldřich Bechyňa z Lažan či Přech Popovský z Bezejovic. Od roku 1571 byl celý Pičín součástí panství jankovského, který drželi páni Jankovští z Talmberka. Během třicetileté války zdejší dvůr zpustl a tvrz zanikala.