05 - Pičín

25.06.2019

Pičín leží asi 8 km severovýchodně od Příbrami. První zmínka o obci pochází z 20. listopadu roku 1289, kdy se uvádí zdejší farář Petr. To znamená, že ve vsi již stál kostel. Název obce se tehdy psal Pičina, pochází tedy buď z latinského slova piscina - rybník, jelikož je v okolí množství rybníků, nebo ze staroslověnského pěčina, tedy hezké místo.

K roku 1932 byly evidovány tyto živnosti a obchody: 4 hostince, 2 kováři, 2 krejčí, 2 obuvníci, 3 obchody s ovocem, pekař, 5 obchodů s lahvovým pivem, řezník, pojišťovací jednatelství, sadař, 4 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Pičín, tesařský mistr, 2 trafiky, trhovec a velkostatek. 

Mezi pamětihodnosti můžeme zařadit kostel Narození Panny Marie, nad rybníkem Příkop původně středověkou tvrz změněnou na sýpku s torzem ohradní zdi, barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a Antonína či pomník letcům z roku 1924. 

V obci stál poutní areál svatého Antonína Paduánského, jehož součástí byla kaple Božího hrobu, postavená podle vzoru chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě. Klášterní komplex byl zrušen císařem Josefem II. Roku 1912 byl tento komplex prodán ve veřejné dražbě, zbořen a stavební materiál byl použit na různé další stavby. Brána byla rozebrána dříve a společně se sochařskou výzdobou byla přenesena na dnešní místo k farnímu kostelu. 

Kostel Narození Panny Marie je chráněn jako kulturní památka. Sakrální areál s raně gotickým kostelem z 2. pol. 13. století byl v polovině 18. století barokně přestavěn a rozšířen, s monumentální barokní hřbitovní branou z roku 1691 s bohatou soudobou sochařskou výzdobou a mladšími samostatně stojícími barokními skulpturami z 18. století. V kostele se dochovaly cenné gotické nástěnné malby s ikonograficky výjimečným vyobrazením Pekla z doby před polovinou 14. století. Interiér kostela je z části pseudogoticky zařízen v 19. století. Ve zvonici jsou zachovány z původních 4 zvonů pouze tři: Burian, Matka Boží a Poledník. V kostele byly v roce 1897 nainstalovány varhany od varhanářů Rejna a Černého. 

Druhý Pičín je osada a nachází se cca 3 km na sever od obce Jankov, jejíž je součástí. Protéká tudy říčka Chotýšanka, která je levostranným přítokem řeky Blanice.

Nachází se zde kaplička. Obec je známá bohatou spolkovou činností. Místní hasiči pořádají každoročně rybí hody a další akcí jsou výlety amatérských cyklistů pod názvem Cyklotour. 

První zmínka o vesnici pochází z roku 1379. V té době stála u rybníka tvrz a při ní i vladycký dvůr. Hospodařili zde rytíři, kteří se psali z Pičíny, neboť se osada původně jmenovala Pičína. Prvním známým majitelem byl Ješek Žluva (zemřel roku 1381), pak Matěj (zemřel 1390) a posléze Jakub z Pičíny a jeho manželka Anna. Poté se zde vystřídalo několik majitelů, např. Petr Kořenský z Terešova, Oldřich Bechyňa z Lažan či Přech Popovský z Bezejovic. Od roku 1571 byl celý Pičín součástí panství Jankovského, který drželi páni Jankovští z Talmberka. Během třicetileté války zdejší dvůr zpustl a tvrz zanikala.