07 - Kozí Hory

25.06.2019

Kozí Hory (dříve též Kozohory nebo Kozihory) jsou od roku 1960 součást města Nový Knín ve svazích nad údolím Kocáby. 

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1653. Jako pamětihodnosti zmiňme sochu sv. Floriána u trojmezí katastrálních území Kozí Hory, Libčice a Chramiště, kapličku sv. Anny, pozůstatky starých důlních děl po středověké těžbě zlata. Na území vsi se zachovalo několik roubených i zděných objektů lidové architektury. Při toku Kocáby se nachází místo zvané Lurdy - skalní výklenek s obrázkem Panny Marie Lurdské.