08 - Vaječník a Štětkovice

25.06.2019

Vaječník je malá vesnice, část obce Nečín v okrese Příbram. Je zde evidováno 7 adres. V roce 2011 zde žilo 8 obyvatel. 

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1788, v matrice Farního úřadu Borotice je však vesnice uvedena již v roce 1773.

Štětkovice se nachází v okrese Příbram asi 7 km východně od Sedlčan. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1521. Za 2. světové války se ves stala součástí vojenského cvičiště Zbraní SS Benešov a její obyvatelé se museli dne 1. dubna 1944 vystěhovat.  

V roce 1932 zde byly evidovány tyto živnosti a obchody: 2 hostince, krejčí, lihovar, řezník, 2 obchody se smíšeným zbožím, 2 trafiky, velkostatek.

Pamětihodnosti - sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského u rybníka, v těsném sousedství soch se pak nalézá kamenná zvonice, návesní kaple obdélného půdorysu na návsi u rybníka, nad rybníkem najdeme barokní špýchar, sýpku a mlýn. Zámek Štětkovice byl postaven v 18. století na místě tvrze. 

V okolí vesnice jsou žulové lomy.

Pověst se vztahuje ke kamennému kříži z roku 1884, který se nachází poblíž Sedlečka, u cesty vedoucí z Vojkova do Štětkovic. Sedlák Musil ze Štětkovic se v podvečer rozhodl, že se druhý den časně ráno vydá s čeledínem do mlýna. Ráno sedlák zaspal, takže na cestu se vydali později, než měl sedlák v úmyslu. Ve mlýně už byla spousta čekajících. Sedlák se sice snažil mlynáře přemluvit, zda by ho nevzal přednostně, ale nepochodil. Semleto měl až k večeru. Sice se hned vydali na zpáteční cestu, ale k Sedlečku dojeli už za svitu měsíce. Čeledín si první všiml ženské postavy sedící u kříže. Žena byla oblečená v bílých šatech a nehnutě si četla v knize. Oba přidali do kroku. Něco je na té nehnuté postavě děsilo. Po chvíli se čeledín ptal hospodáře, zda si také všiml, že byla samotná, v noci, daleko od vsi a že si čte tak pozorně, že ani nevnímá, co se okolo děje. Sedlák čeledínovi přisvědčil a doplnil, že i jej zarazilo, jak může někdo v noci vidět bez světla na písmenka v knize. Když se oba otočili, tajemnou postavu u kříže již neviděli. 

Velkým překvapením pro mě byla modelová železnice včetně dopravního hřiště pro děti. Model digitálního kolejiště má rozlohu 9 x 3 metry. 

Bystrému oku neuniknou detaily krajiny, domů, lidí i zvířat, výrobních podniků či situací ze života, jako např. přepadení pošty ...