02 - Močovice

25.06.2019

Obec Močovice se nachází v okrese Kutná Hora asi 3 km od Čáslavi. První písemná zmínka pochází z roku 1324. Od 14. století byl v obci poplužní dvůr a snad i hospoda. Od roku 1584 v obci působí učitel, který však neučil ve škole (založené až v 18. stol.), ale učil po domácnostech. Na konci 30. let 17. století vísku vypálili Švédové a v roce 1680 podlehla desetina obyvatel hladomoru. Větší rozvoj přišel až teprve na přelomu 19. a 20. stol., kdy byl v obci vystavěn cukrovar a cihelna. Byly to v podstatě jediné hodnotné památky obce, zejména pak velmi cenný komín bývalé cihelny z roku 1906. Vedení obce však rozhodlo o demolici této technické památky. Na místě zbořené cihelny s komínem, na kterém mohli sídlit čápi, dodnes nic nestojí. 

V roce 1932 zde byly evidovány tyto živnosti a obchody: cihelna, družstvo pro rozvod elektrické energie v Močovicích, holič, 3 hostince, 2 koláři, 2 kováři, 2 krejčí, mlýn, 2 obuvníci, stáčírna lahvového piva, 16 rolníků, řezník, 2 sedláři, 2 obchody se smíšeným zbožím, 2 trafiky, truhlář, obchod s uhlím, zahradnictví.

Vesnice je pojmenována po jakémsi Mathiasovi, kterému se zdrobněle německy říká Matz a čeština si to předělala na Motz.