03 - Řitka

25.06.2019

Řitka se nachází v okrese Praha - západ. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1310, kdy byl zbraslavskému klášteru věnován "les směrem k Řitce a Klínci" (silva versus Jegerdorf et Glynz). Jak patrno, měla vesnice v nejstarších dobách německé pojmenování Jägersdorf, tedy "ves lovčího". Česky se v pramenech jmenuje od roku 1387, a to nejprve coby "Lhotka, řečená Řitka" (in villa Lhotka dicta Rzytka). V této složené podobě, je název vsi uváděn od konce 14. a po většinu 15. století. Od roku 1481 je užíváno pouze někdejší přezdívky Řitka, která snad původně patřila některému zdejšímu usedlíku, přičemž název Lhota upadl v zapomnění. Pro pociťovanou hanlivost pojmenování se od roku 1571 začalo běžně používat v pozměněné podobě Řídká (tvrziště pusté Rzidku). 

Roku 1932 jsou v Řitce evidovány tyto živnosti a obchody: družstvo pro rozvod elektrické energie v Řitce, 2 hostince, kolář, 2 košíkáři, kovář, krejčí, obchod s obilím, 2 obuvníci, pekař, řezník, 2 obchody se smíšeným zbožím, tesařský mistr, trafika, 2 trhovci, 2 velkostatky.

Zámek Řitka je barokní zámek z doby kolem roku 1650 na místě zchátralé tvrze z roku 1416. Posledními předválečnými majiteli byla rodina Brandisova. Dnes zámek vlastní potomek posledních majitelů.