Zajímavé hřbitovy, netradiční kostely a křížové cesty

Asi málokoho by napadlo při svých výletech po hradech a zámcích navštívit i nějaký ten místní hřbitov. Některé však opravdu překvapí, např. svou bohatou malířskou výzdobou, která je ještě umocněna rýmovanými verši vztahujícími se k danému zemřelému ...

A co třeba kostel, ve kterém je obří balvan ... 

Křížová cesta někdy zvaná Kalvárie, je symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Většinou má 14 zastavení  ... pro nás byly mnohé cesty opravdová muka ... 


Křížové cesty ve většině případů začínají na úpatí kopečku a kapličky jsou rozesety na svahu. Na konci křížové cesty bývá Kalvárie, někdy i Boží hrob. V Nalžovských Horách je Křížová cesta rozmístěna na plochém návrší, kterému tady říkají Na Haldách. Pravděpodobně zde byla ukládána vytěžená hlušina po těžbě stříbra.

Křížová cesta v Liběchově na Mělnicku vede od farního kostela svatého Havla na návrší ke kostelu svatého Ducha.

Kostel ve zdi

11.11.2019

Ano, opravdu, jeden kostel se tak skutečně jmenuje. A protože dnes má svátek Martin, mám na mysli kostel svatého Martina ve zdi. Je to gotický, i když původně románský, kostel na pražském Starém Městě. Postaven byl mezi lety 1178 až 1187 v tehdejší osadě Újezd, která pak byla podle kostela nazývána Újezd u Svatého Martina. Stavba kostela svou jižní...

Křížová cesta ke svobodě je pomník vytvořený sochařem Romanem Podrázkým jako připomínka politických vězňů nasazených za komunistického režimu v Československu k těžbě uranu na Jáchymovsku, Slavkovsku a Příbramsku. Pomník je umístěn v Jáchymově na prostranství před kostelem svatého Jáchyma a svaté Anny. Odhalen byl 25. května 1996.

Doslova na mezinárodní křížovou cestu jsme se Zdeňkou narazily úplně náhodou ve Starém Smokovci ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Byla to vlastně i naše nejvýše položená křížová cesta (1 075 m.n.m.)

Zelená hora

16.04.2019

Na Zelené hoře u města Žďár nad Sázavou najdeme nejvýznamnější stavbu barokní gotiky architekta Jana Blažeje Santiniho - Aichela, a to poutní kostel Svatého Jana Nepomuckého. Roku 1994 byl zařazen na Seznam světových kulturních a přírodních památek UNESCO. Kostel stojí na Moravě v katastrálním území Zámek Žďár nedaleko cisterciáckého kláštera...

Nejstarší sakrální stavbou východních Krkonoš je kaple sv. Anny, která stojí v osadě Stará Hora u silnice mezi Temným Dolem a Horním Maršovem. O jejím vzniku se zachovala tato zpráva: "Tato kaple zřízena byla Johannem Benschem a jeho manželkou Elisabethou s vysokým vrchnostenským svolením v roce 1752 a se svolením vysoce ctěného kunzistoria...

Křížová cesta, někdy podle jejího cíle nazývaná Kalvárie, je symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Zahrnuje dění kolem jeho odsouzení Pilátem Pontským, nesení Kříže po Via Dolorosa a ukřižování na hoře Golgota (Kalvárie). Křížová cesta je rozdělena na obvykle 14 zastavení, která odpovídají jednotlivým událostem...

Základní sídelní jednotka U Svatého Kamene v katastrální území Rychnov nad Malší je součástí Dolní Dvořiště v okrese Český Krumlov.

Albrechtice nad Vltavou měly do roku 1951 název pouze Albrechtice. První písemná zmínka pochází z roku 1352 (někde je uváděn rok 1360), a to v soupise papežských desátků děkanátu bechyňského. Území obce se nachází přibližně mezi řekou Vltavou a Píseckými horami, které jsou chráněným parkem.