Křížová cesta Liběchov

07.03.2020

Křížová cesta v Liběchově na Mělnicku vede od farního kostela svatého Havla na návrší ke kostelu svatého Ducha.

Trasa má délku 781 m a trvá 17 minut, není náročná.

Křížová cesta byla postavena roku 1780 a tvoří ji 14 zděných výklenkových kaplí s pašijovými výjevy. Cesta vede starou viniční cestou a lipovou alejí. Křížová cesta je chráněna jako nemovitá Kulturní památka České republiky.

Kostel svatého Havla je z let 1738 - 1741, je to obdélná stavba s příčnou lodí, bohatým sloupovým průčelím a zvlněnou římsou. Fresky jsou od J.P. Molitora z roku 1741, vnitřní zařízení - oltáře dřevořezby, většinou rokokové, nebo klasicistní z konce 18. století, dále jsou zde dva mramorové náhrobníky Belviců z Nostvic. Na schodišti ke kostelu byla socha sv. Antonína z roku 1739, roku 2000 ukradená.

Kaple svatého Ducha je staré poutní místo. Původně kamenná kaple sv. Ducha z roku 1654 byla vystavěna z iniciativy Karla Hyacinta, hraběte Villani de Castolo Pilonico. Kromě sakrálního prostoru se v kapli nachází též krypta, ve které byl hrabě Villani roku 1656 sám pohřben. Renovace kaple proběhla v roce 1730, díky panu hraběti Janu Jáchymovi Pachtovi. Nový pán liběchovského panství Jakub Veith v roce 1823 nechává ke kapli přistavit věž, do níž byly umístěny zvony z původní dřevěné zvonice, stojící na svahu před kaplí. 

Kopec pod kaplí byl upraven italskými mistry terasovitě ve stylu italských zahrad. Zatím poslední oprava exteriéru i interiéru kaple proběhla v roce 1928, kterou financoval nový majitel panství, pan František Homolka, následně byla kaple dne 9. června 1929 znovu vysvěcena. 

Poprvé byl kostel zrušen a odsvěcen roku 1782, podruhé roku 1950. Poté zpustl, jeho vnitřní zařízení chybí. V noci z 13. na 14. dubna 1966 vyhořela věž kaple v důsledku úderu blesku. Oprava věže a střechy se uskutečnila v letech 1968 - 1969. Roku 1973 byly z krypty nedůstojně přeneseny ostatky rodiny Veithů do neoznačených hrobů na liběchovském hřbitově.