Křížová cesta Nalžovské Hory

24.03.2020

Křížové cesty ve většině případů začínají na úpatí kopečku a kapličky jsou rozesety na svahu. Na konci křížové cesty bývá Kalvárie, někdy i Boží hrob. V Nalžovských Horách je Křížová cesta rozmístěna na plochém návrší, kterému tady říkají Na Haldách. Pravděpodobně zde byla ukládána vytěžená hlušina po těžbě stříbra.

Celá plošina je parkově upravena a kapličky ve dvou od sebe dosti vzdálených řadách směřují od východu na západ. Na východní straně je větší kříž a tady křížová cesta začíná. Kapličky jsou vytvořeny z kamene a v jejich horní části je na plechových podkladech zobrazeno příslušné zastavení křížové cesty. Na západní straně na cestu navazují tři velké barokní sochy, které mají na podstavci erb. 

Jedná se o sochy sv. Víta, sv. Václava a Madony s Ježíškem.