Krkonošská křížová cesta

06.07.2017

Nejstarší sakrální stavbou východních Krkonoš je kaple sv. Anny, která stojí v osadě Stará Hora u silnice mezi Temným Dolem a Horním Maršovem. O jejím vzniku se zachovala tato zpráva: "Tato kaple zřízena byla Johannem Benschem a jeho manželkou Elisabethou s vysokým vrchnostenským svolením v roce 1752 a se svolením vysoce ctěného kunzistoria královéhradeckého dne 22. října 1752 od tehdejšího pana faráře Franze Antona Čeregetha zasvěcena byla. Když potom tatáž od Johanna Bensche roku 1810 byla zvětšena a od něho zasvěcena ..."

Benschové žili v chalupě č.p. 10 po staletí, stojí tu dodnes. Od roku 1854 vede ke kapli a dál na Starou Horu Křížová cesta. Končí u studánky, která má podle pověsti léčivé účinky. Při větrné kalamitě v roce 1966 byla poškozena studánka i socha anděla u posledního 14. zastavení. Během několika dalších let vandalové strhli všechna kamenná zastavení Křížové cesty a svrhli je do údolí. V posledních letech místní lidé postupně opravují jednotlivá zastavení křížové cesty, úvodní kapličku, dřevěný kříž, kapli sv. Anny i samotnou cestu. V kapli se každoročně v neděli před sv. Annou (26.07.) koná bohoslužba. Křížová cesta prochází okrajem osady Stará Hora, která je jedním z nejzachovalejších souborů lidové architektury v Krkonoších.

Trasa je opravdu nenáročná, tam i zpět měří jen 1,8 km a trvá 45 min.