Tady je Trautenberkovo

Dělostřelecká tvrz Stachelberg byla v letech 1937 a 1938 budována jako součást stálého československého opevnění. Nachází se na východním výběžku Krkonoš (kóta 632 Hřebínek) mezi městy Trutnov a Žacléř. Jejím úkolem bylo chránit Libavské sedlo, zemskou bránu mezi hřbetem Krkonoš a Vraními horami, kterou pravidelně v minulosti využívaly armády pro...

Lesní hrádek Aichelburg postavil lesní personál panství Maršov jako památník Bertholda hraběte Aichelburga, který se zapsal jako dobrý hospodář a mecenáš východních Krkonoš. Celý titul majitele panství zněl Berthold Maria Johann Anton Franz Daniel, hrabě z a na Aichelburgu. Po jeho tragickém skonu 13. května 1861 cítili místní obyvatelé a...

Sněžka

01.07.2017

Nejvyšší horou Česka je Sněžka se svými 1 603 m (dříve uváděno 1 602 m.n.m). Přes vrchol Sněžky prochází česko-polská hranice, nejvyšší bod se nachází na polské straně hranice, několik metrů západně od kaple sv. Vavřince.

Jilemnice

01.07.2017

Jilemnice je podkrkonošské město - brána do Krkonoš. Zajímavý je půdorys centra města, ukazující na jeho plánovité založení, nikoli živelné osídlení. Založení z doby přemyslovské kolonizace pohraničních území naznačují pouze archeologické nálezy. Přesné založení a urbanistický vývoj města datovat nelze; několikrát zcela vyhořelo (1788, 1803) a...

Pramen Labe

01.07.2017

U Špindlerova Mlýna byla mezi lety 1910 až 1916 vybudovaná Vodní nádrž Labská (Labská přehrada), především jako ochrana proti povodním. Je nejhořejším stupněm soustavy vodních děl na Labi, který zachytává převážnou část sněhových vod ve střední části Krkonoš. Od roku 1994 pracuje v hrázi i malá vodní elektrárna.

Szklarska Poreba neboli česky Sklářská Poruba je město v jihozápadním Polsku (Dolnoslezské vojvodství) asi 6 km od bývalého hraničního přechodu Harrachov / Jakuszyce. Vznik Szklarske Poreby se datuje k roku 1366, městská práva získala až v roce 1959.

Harrachov

01.07.2017

Pod Čertovou horou v údolí říčky Mumlavy leží město Harrachov. Na místě dnešního Harrachova byla v 17. století založena ves Dörfl, která byla v 18. století přejmenována podle majitelů místního panství na Harrachov. Harrachové, původně český šlechtický rod, odvozují své jméno od místa v jižních Čechách (de Horach, z dnes již neexistující vesnice...

Dolní Lysečiny jsou malá vesnice, část obce Horní Maršov v okrese Trutnov. V roce 2009 zde bylo evidováno 39 adres a v roce 2001 zde trvale žilo 16 osob. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1541.

Horní Malá Úpa je částí obce Malá Úpa v okrese Trutnov. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1748. Pamětihodnostmi jsou domy č.p. 27, 46 a 95.