cs

Hrady, zámky a pověsti

Netradiční kostýmovaná noční prohlídka zámku Veltrusy s názvem "Neklidná noc". Tak zněl nadpis několika stránek deníku majitele zámku Veltrusy hraběte Jindřicha Chotka.

Nový hrádek (také Nový hrad, Wenzelsburg, Wenzelstein) je zřícenina královského gotického hradu v Kunratickém lese na lesnaté ostrožně obtékané Kunratickým potokem. Nachází se v pražské městské části Kunratice. Zřícenina je chráněna jako kulturní památka.

Záběhlice (německy Sabechlitz) jsou městská čtvrť a katastrální území při toku Botiče na jihovýchodě Prahy. Záběhlice byly od románské doby tradiční zemědělskou vsí. Od poloviny 19. století do druhé světové války měly charakter dělnického předměstí s chudinskými koloniemi. Od roku 1922 jsou Záběhlice součástí Prahy. Ve 20. a 30. letech na okrajích...

Hazmburk

01.08.2020

Hazmburk je zdaleka viditelná zřícena hradu u vsi Klapý, asi 3,5 km severozápadně od města Libochovice, leží v nadmořské výšce 418 metrů.

Žinkovy

01.07.2001

Necelých 7 km západně od Nepomuku leží Žinkovy.