Cesta kolem Světa (v době koronaviru) aneb CO VIDět prostě musíme 

 1. rybník Svět x rybník Svět
 2. osada Benátky u Suchdola nad Lužnicí x Benátky (Itálie)
 3. osada Nový York u Suchdola nad Lužnicí x New York (USA)
 4. osada Bosna u Suchdola nad Lužnicí x Bosna (Bosna a Herzegovina)
 5. osada Malý London u Suchdola nad Lužnicí x Londýn (Velká Británie)
 6. osada Velký London u Suchdola nad Lužnicí (Londýn (Velká Británie)
 7. kemp Paris u Suchdola nad Lužnicí x Paříž (Francie)
 8. Katovice x Katowice (Polsko)
 9. Mnichov s Mnichov (Německo)
 10. Babylon x Babylón (býv. říše v Iráku) 
 11. Temešvár x Temešvár (Rumunsko)
 12. Betlém v Římově x Betlém (Palestina)

Třeboň leží v Třeboňské pánvi na Zlaté stoce mezi rybníky Svět a Rožmberk. Název pochází nejpravděpodobněji ze slova tříbit či třebit, které znamená šlechtit, zlepšovat či zdokonalovat. Tříbila se zde půda po vykácených stromech. Tříbila se zde půda po vykácených stromech. Téměř celé Třeboňsko bylo původně zalesněné a podmáčené (lužní lesy), od...

Písek je starobylé město na Otavě, obklopené zalesněnými kopci, je sídelním městem Prácheňského kraje. Město bylo založeno v sousedství starší vsi s kostelem na konci vlády Václava I. kolem pol. 13. století, hlavní zásluhu na jeho vybudování však měl až Václavův syn Přemysl Otakar II., který tu také často pobýval a okolo roku 1254 založil hrazené...

Újezd, dříve také Kozinův Újezd nebo Újezd u Domažlic, leží 5 km západně od Domažlic. Je to původní privilegovaná chodská ves ve střední části okresu Domažlice. Rozkládá se bezprostředně pod chodskou památnou horou Hrádek se sochou zdejšího rodáka Jana Sladkého Koziny.

Obec Římov leží asi 14 km od města České Budějovice v nadmořské výšce 480 m. Římov je doložen v listině z roku 1395 jako Hřimov, tj. Hřimův dvůr. Hřim je domácká podoba osobního jména Pelhřim.

Klokoty

21.06.2020

Klokoty jsou bývalá samostatná obec, která je nyní místní částí Tábora. Svůj název získaly podle pramene, jehož voda prý tady vyvěrá klokotem. K prameni se dá dojít po silničce od kostela k západu pěknou lipovou alejí až k polygonální barokní kapli Dobrá Voda z doby kolem roku 1730. Nejvýznamnějším místem této lokality je klokotský poutní kostel...

Tábor

21.06.2020

Tábor leží na řece Lužnici a po Českých Budějovicích je druhým největším městem v Jihočeském kraji.

Osada Prdel leží mezi osadou Paris, Velký a Malý London nedaleko Suchdola nad Lužnicí.

Katovice byla původně osada rýžovníků zlata, prvně připomínaná roku 1045, kdy ji kníže Břetislav I. daroval břevnovskému klášteru. Jako poddanská ves, příslušná k hradu Střele, ležící asi 5,5 km od Strakonic, se zmiňuje roku 1318, před rokem 1505 se stala městečkem. Za třicetileté války byla několikrát poškozena, nejhůře v roce 1639, kdy za řádění...

Svět je desátý největší rybník v Jihočeském kraji na okraji Třeboně a patnáctý v České republice. Hráz je dlouhá 1 400 metrů, vysoká 7,5 metru. Vodní plocha má rozlohu 201,5 ha. Hloubka 3 metry.