Paříž, Londýn, Benátky ...

21.06.2020

Asi 2 km severozápadně od města Suchdol nad Lužnicí leží osada Benátky.

A 2 km východně od Suchdola nad Lužnicí pak leží osada Nový York. Osada leží na území Západního Vitorazska, známého dnes spíše pod názvem Vitorazsko. Do roku 1296 bylo celé Vitorazsko součástí Českého království. Část území prohráli Přemyslovci, poté je dobyli Habsburkové a po více než šest století náleželo k Dolnímu Rakousku. Teprve po I. světové válce bylo toto území připojeno k nově vzniklému Československu, a to v září 1919 na základě saint-germainské smlouvy, jejímž cílem bylo právně zakotvit rozpolcené rakouské části dřívějšího Rakouska-Uherska, které prohrálo válku. Připojení Západního Vitorazska se uskutečnilo 31. července 1920 zákonem č. 450/1920 Sb. Vděční čeští obyvatelé, kteří se díky smlouvě "vrátili domů", své samoty pojmenovaly po světových mocnostech, které přispěly ke vzniku samostatného Československa. Tak vznikla osada New York, Paris, Bosna, London ...

Naopak "nevděční" německy mluvící obyvatelé Rakouska se částečně stáhli za nově vzniklou hranici. Ti, kteří to neudělali, na to pak doplatili po květnu 1945. Právě ve Vitorazsku proběhl jeden z nejbrutálnějších masakrů civilního německého obyvatelstva na českém území, při kterém bylo ve vesnici Tušť v noci na 25. května 1945 "revolučními gardami" pod vedením Vladimíra Hobzy (v proklamované snaze očistit toto území od tzv. zrádců, tedy Čechů, kteří zde zůstali i po roce 1938 a spáchaly řady zločinů a křivd) zavražděno 14 lidí. Iniciátorem popravy byl učitel Václav Maxa, vykonavatelem pozdější agent StB František Říha. Oběti masakru připomíná pomník ve vsi. 

Poblíž se nachází osada Paříž. Bydlí zde jen jeden stálý obyvatel, ale najdeme zde rozlehlou zatopenou pískovnu a velký kemp Paris. 

Na samotě Bosna necelý kilometr východně od Rapšachu je několik rozpadajících se stavení. Připomíná následky války v bývalé Jugoslávii (1992 - 1995), po které ve skutečné Bosně zahynulo asi 100 000 lidí a zůstaly tam stovky zničených vesnic. 

Asi 2 km severovýchodně od vesnice Rapšach leží osada Malý a Velký London


Vesnice Františkov leží na říčce Dračici, je částí města Suchdol nad Lužnicí. Od svého vzniku patřila k obci Klikov. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1794. Protože zde už před třicetiletou válkou byla nalezena železná ruda, vyrostla zde železárna, která přilákala havíře a hamerníky. V železárnách se topilo dřevěným uhlím, a tak se zde usazovali i další lidé, kteří se zabývali kácením dřeva, jeho pálením v milířích a výrobou kolomazu. Hamry na zpracování surového železa byly poháněny vodou z říčky Dračice. Kolonie dělníků sem také lákala obchodníky. Přestože zásoby zdejší nízko procentní železné rudy nebyly velké a po čase sem musela být ruda dovážena ze vzdálených dolů, zůstala zdejší železárna v provozu až do roku 1880. Potom sice byly její budovy přestavěny na velký parní mlýn, na počátku 20. století je zde také uváděna výroba skla, ale význam Františkova brzy poklesl. 

Po roce 1948, kdy bylo na východním okraji obce vytvořeno nepřístupné pohraniční pásmo, život ve Františkově ještě více utichl. Dřívější pracovní, obchodní a společenský ruch připomínají, mimo továrního komína a vysokých budov mlýna, některé zajímavé staré stavby a zbytky vodních náhonů u Dračice. Důležitou stavbou je most přes řeku. Zajímavostí na jihu od Františkova jsou také kopce pískové pouště, přírodní rezervace zvané Pískovna u Dračice.