Bližší i širší okolí jihočeských Hodonic

Židova strouha je 20,5 km dlouhý potok, který pramení asi 1 km jižně od vsi Bzí v nadmořské výšce 519 m a ústí do řeky Lužnice asi 3 km jižně od Bechyně nedaleko vsi Nuzice.

Předčice

31.10.2019

Obec Předčice leží 2 km východně od Týna nad Vltavou. První písemná zmínka o obci je z roku 1379, kdy je pod názvem Prziedczicz uváděna v urbáři (berním soupise) jako součást panství Týn nad Vltavou. Název obce je odvozen z osobního jména Předka, což je zkrácením osobních jmen Předbor nebo Předslav. Předčice = ves lidí Předkových.

Velký Depot

31.10.2019

Velký Depot je buď označení samoty č.p. 283 východně od Týna nad Vltavou nebo sousoší Kalvárie, potažmo celý okolní prostor.

Hodonice

31.10.2019

Obec Hodonice leží asi 4,5 km od Bechyně v jižních Čechách, na rovině 419 m.n.m., mimo nepatrné strouhy, která se vlévá západně do Židovy strouhy, nemá žádné větší a stálejší vody.

Bechyně

30.10.2019

Město Bechyně leží asi 19 km od jihočeského Tábora na soutoku Smutné a Lužnice. Známé je výrobou keramiky i lázněmi. Zachovalé historické jádro města představuje od roku 1990 jednu z nejhodnotnějších městských památkových zón v Čechách.

Locus perennis (Věčné místo, střed Evropy nebo pupek světa) je pomník a starý nivelační bod jihozápadně od Lišova u Českých Budějovic. Pomník stojí v bývalém rulovém lomu (rula - krystalická břidlice) asi 100 m jižně od silničního tahu České Budějovice - Lišov a 150 m jihovýchodně od odpočívadla. Lze se tak k němu bezpečně dostat. Původně...

S literární postavou Járy Cimrmana je spojena železniční zastávka u vesnice Kaproun, z které byl vyhozen z vlaku. Zastávka se nachází v lese nedaleko vsi. Na této zastávce má Jára Cimrman zřízenou mohylu a pamětní desku. Na místo se lze dostat úzkokolejkou Jindřichohradeckých místních drah z Jindřichova Hradce nebo opačně z Nové Bystřice, případně...

Český Rudolec leží v okrese Jindřichův Hradec ve východní části přírodního parku Česká Kanada na soutoku Radíkovského a Bolíkovského potoka asi 8,5 km severozápadně od Slavonic (více zde). Leží přímo na historické česko-moravské hranici. Větší obec dříve s německým obyvatelstvem, po vzniku Československa v roce 1918 se silnou českou menšinou. Po...

Věděli jste, že dvě nejzápadnější města Moravy leží vlastně v Jihočeském kraji? A která že to jsou? Jsou to Slavonice a Dačice.

Nejznámější písečná duna je u Vlkova na Třeboňsku. Jedná se o lokalitu nacházející se asi jeden kilometr severozápadně od obce. V roce 1954 byl tento písečný přesyp zapsán mezi zvláště chráněná území.