cs

Bližší i širší okolí jihočeských Hodonic

Hodonice

31.10.2019

Obec Hodonice leží asi 4,5 km od Bechyně v jižních Čechách, na rovině 419 m.n.m., mimo nepatrné strouhy, která se vlévá západně do Židovy strouhy, nemá žádné větší a stálejší vody.

Velký Depot

31.10.2019

Velký Depot je buď označení samoty č.p. 283 východně od Týna nad Vltavou nebo sousoší Kalvárie, potažmo celý okolní prostor.

Předčice

31.10.2019

Obec Předčice leží 2 km východně od Týna nad Vltavou. První písemná zmínka o obci je z roku 1379, kdy je pod názvem Prziedczicz uváděna v urbáři (berním soupise) jako součást panství Týn nad Vltavou. Název obce je odvozen z osobního jména Předka, což je zkrácením osobních jmen Předbor nebo Předslav. Předčice = ves lidí Předkových.

Židova strouha je 20,5 km dlouhý potok, který pramení asi 1 km jižně od vsi Bzí v nadmořské výšce 519 m a ústí do řeky Lužnice asi 3 km jižně od Bechyně nedaleko vsi Nuzice.

Bechyně

30.10.2019

Město Bechyně leží asi 19 km od jihočeského Tábora na soutoku Smutné a Lužnice. Známé je výrobou keramiky i lázněmi. Zachovalé historické jádro města představuje od roku 1990 jednu z nejhodnotnějších městských památkových zón v Čechách.

Locus perennis (Věčné místo, střed Evropy nebo pupek světa) je pomník a starý nivelační bod jihozápadně od Lišova u Českých Budějovic. Pomník stojí v bývalém rulovém lomu (rula - krystalická břidlice) asi 100 m jižně od silničního tahu České Budějovice - Lišov a 150 m jihovýchodně od odpočívadla. Lze se tak k němu bezpečně dostat. Původně...

S literární postavou Járy Cimrmana je spojena železniční zastávka u vesnice Kaproun, z které byl vyhozen z vlaku. Zastávka se nachází v lese nedaleko vsi. Na této zastávce má Jára Cimrman zřízenou mohylu a pamětní desku. Na místo se lze dostat úzkokolejkou Jindřichohradeckých místních drah z Jindřichova Hradce nebo opačně z Nové Bystřice, případně...

Věděli jste, že dvě nejzápadnější města Moravy leží vlastně v Jihočeském kraji? A která že to jsou? Jsou to Slavonice a Dačice.

Český Rudolec leží v okrese Jindřichův Hradec ve východní části přírodního parku Česká Kanada na soutoku Radíkovského a Bolíkovského potoka asi 8,5 km severozápadně od Slavonic (více zde). Leží přímo na historické česko-moravské hranici. Větší obec dříve s německým obyvatelstvem, po vzniku Československa v roce 1918 se silnou českou menšinou. Po...

Nejznámější písečná duna je u Vlkova na Třeboňsku. Jedná se o lokalitu nacházející se asi jeden kilometr severozápadně od obce. V roce 1954 byl tento písečný přesyp zapsán mezi zvláště chráněná území.