Písečná duna

04.07.2016

Nejznámější písečná duna je u Vlkova na Třeboňsku. Jedná se o lokalitu nacházející se asi jeden kilometr severozápadně od obce. V roce 1954 byl tento písečný přesyp zapsán mezi zvláště chráněná území.

Tato písečná duna zabírá plochu o rozměrech 80 x 60 metrů a nad terénem se tyčí do výšky 4 metrů. Je dosud velice dobře zachovalá a stabilizovaná, přesto se na volných místech udržuje jemně žlutý pohyblivý písek, na němž při větru vznikají zřetelné čeřiny. 

Vlkovská písečná duna není v kraji největší, ale zaručeně nejznámější. Není ani nejstarší, ale hodně stará je. Vznik duny sahá až do doby ledové. Vědci se zatím nedopátrali skutečného údaje, takže jedni uvádějí pozdní dobu ledovou, druzí starší holocén, neboli nejmladší geologické období, které začalo koncem poslední doby ledové. Tedy 10 000 - 8 500 let př.n.l.

Jisté je, že tato nejznámější písečná duna vznikla navátím písku z řeky Lužnice a že v podmínkách CHKO Třeboňsko, která se řadí mezi významné mokřady, je výjimečná. A pro běžného občana také nepřehlédnutelná, i když výstup na ni není povolen. 

Tato lokalita je také významnou přírodní rezervací, která je domovem vzácné flory i sauny. Rostou zde vzácné suchomilné rostliny a žijí teplomilné druhy blanokřídlého hmyzu. Brzy na jaře tu kvetou porosty kolence Morisonova, roste tu kostřava vláskovitá i drsnolistá, paličkovec šedavý a další. Ze živočichů jsou vidět volné kolonie velké samotářské včely Andrena vaga, různé druhy kutilek a hrabalek a zjištěn byl i výskyt teplomilné mouchy Trixoscelis marginella. V píscích probíhá vývoj larvy vzácného listokaza Anisoplila villosa a doma je tady i slíďák Arctosa perita či ještěrka obecná.

Vlkov je malá obec v jihočeském kraji. Vlkov nad Lužnicí je první zastávkou na železniční trati z Veselí nad Lužnicí na Třeboň a do Českých Velenic. První písemná zmínka pochází z roku 1654. Z pamětihodností zmiňme kapličku Nejsvětější Trojice a sv. Jana Nepomuckého z roku 1856, která stojí na návsi. 

Vlkov je ze severu přímo obklopen pěti pískovnami, které vznikly v letech 1952 až 1986 těžbou štěrkopísk po obou stranách řeky. Profiltrováním vody vznikla jezera s čistou vodou (jezero Veselí, Vlkovská pískovna, Veselí I., jezero Horusice a jezero Horusice I.). Z jihu a východu narazíme zase na všudypřítomné borovicové lesy a na rybníky. Kromě pískoven se zde nachází také velký chovný Vlkovský rybník, a to směrem na jihovýchod od zájezdního hostince a železniční zastávky. Pískovny nabízejí koupání v čisté vodě s písčitým dnem. Na Kozím vršku na jaře kvete vzácný koniklec jarní.

Ve Vlkově začíná červená turistická stezka, která prochází kolem rybníků, které nesou názvy jako Krajina, Naděje, Láska, Víra, Dobrá vůle a Potěšil. Po ní se lze dostat až k hrázi největšího českého rybníku Rožmberku, jehož rozloha je 720 ha. Trasa je dlouhá 14,2 km a trvá cca 3 hod 45 min. Výškový profil patří mezi mé oblíbené - po rovince :-)

Nejrozsáhlejší přesypy v Česku jsou u Rokytna (okr. Hradec Králové), nejzachovalejší duny jsou u Píst (okr. Nymburk) a nejvzácnější pak asi Váté písky u Bzence (okr. Uherské Hradiště).