Střed Evropy ??? 

26.06.2019

Locus perennis (Věčné místo, střed Evropy nebo pupek světa) je pomník a starý nivelační bod jihozápadně od Lišova u Českých Budějovic. Pomník stojí v bývalém rulovém lomu (rula - krystalická břidlice) asi 100 m jižně od silničního tahu České Budějovice - Lišov a 150 m jihovýchodně od odpočívadla. Lze se tak k němu bezpečně dostat. Původně bod stával na okraji lomu a hrozilo zřícení. Rozsáhlou úpravou prostranství okolo bodu bylo zřízeno klidové a památné místo.

Pomník vznikl roku 1890 v rámci výškového měření Rakouska-Uherska prováděného v letech 1872 - 1896 vojenským zeměpisným ústavem ve Vídni. Skládá se ze tří granulitových bloků - spodního nízkého kvádru se čtvercovým půdorysem, středového vyššího kvádru a vrchního hranolu s jehlanovitým zakončením. Celková výška je cca 1,8 metru.

Kvádr nese latinský nápis:

který lze přeložit jako Locus Perennis, hlavní pevný bod přesné nivelace Rakousko-Uherska zřízený ve spojení se stupňovým měřením v Evropě 1889.

Tehdejší nadmořská výška byla určena podle hladiny Jaderského moře v Terstu na 565,1483 m, dnes je stanovena na 564,759 m.n.m. (v systému Baltský po vyrovnání). Samotný bod v podobě leštěné destičky 10x10 cm, který byl do soustavy zapojen v letech 1878 - 1879, je kryt samotným pomníkem. Ten obsahuje skleněný válec zakrytý mosazným poklopem a utěsněný parafínem. Uvnitř byly uloženy dobové dokumenty. 

Pomník je (podobně jako další jihočeské nivelační body z téže doby) považovaný mylně za střed Evropy. Z této doby pocházejí i triangulační body na vrchu Kohout, Praha, Ládví na severu Prahy, Bezděz, Veliš u Jičína, Pecný u Ondřejova, Vysoká u Kutné Hory a Melechov u Ledče nad Sázavou. Některé z nich jsou taktéž omylem považované za střed Evropy, např. zmíněný pomník na vrchu Kohout, příp. kamenný sloupec umístěný na vrcholu kopce Melechova u Koňkovic.

Obelist je jedním ze sedmi hlavních fixních bodů přesného výškového měření. Byl vybudován jako trvalé a spolehlivé východisko pro přesná hypsometrická měření (měření nadmořské výšky podle tlaku vzduchu) a měl sloužit pro konečné zodpovězení otázky o sekulárním pohybu zemského povrchu a dále změn ve výši od hladiny Jaderského moře v Terstu.