Albertov a Karlov

Apolinář

24.11.2020

V Apolinářské ulici je zdravotnické zařízení - Zemská porodnice u svatého Apolináře. Slouží především jako porodnice, ale je zde i Perinatologické centrum pro Prahu a Středočeský kraj, které se zaměřuje na nejzávažnější těhotenské a novorozenecké patologie.

Faust je legendární postava vzdělance, který uzavřel smlouvu s ďáblem. Legenda německého původu, ale rozšířila se i do dalších evropských zemí. Příběh o doktoru Faustovi a jeho smlouvě s Mefistofelem je od 16. století jedním z nejčastěji zpracovávaných námětů v evropské literatuře.

Karlov

23.11.2020

Areál Karlov se nachází na Novém Městě pražském v Praze 2. Své jméne nese na počest svatého císaře Karla Velikého, resp. podle kostela Panny Marie a sv. Karla Velikého, založeného králem Karlem IV. Dnes v něm sídlí Policejní muzeum.

Albertov

03.11.2020

Albertov je ulice v Praze 2, která spojuje ulice Na Slupi a Ke Karlovu, ale také označení přilehlé čtvrti s ulicemi Na Slupi, Apolinářská, Votočkova, Studničkova, Horská, Hlavova, Korčákova a Františka Lenocha. Ulice je dlouhá 550 m, ale 200 m z toho tvoří schodiště směrem k ulici Ke Karlovu. Jde o Velké albertovské schody, které se skládají ze 116...