Čechy tajemné a kuriózní v roce třistaletého výročí blahořečení Jana Nepomuckého (31.05.1721 papež Inocenc XIII)

Křepenice jsou malá vesnice 5 km jižně od Cholína na Sedlčansku v okrese Příbram. Žije zde asi 190 obyvatel.

Vítkův kámen (též Vítkův hrádek, německy Wittigstein či Wittinghausen) je zřícenina gotického hradu na vrcholu stejnojmenné hory na pravém břehu Lipenské přehrady v okrese Český Krumlov. Zřícenina stojí nad osadou Svatý Tomáš, asi pět kilometrů od Přední Výtoně. Je to nejvýše položený hrad (resp. zřícenina) v Česku (1035 m n. m.). Od roku 1963 je...

Rožmberk nad Vltavou je město v Šumavském podhůří na Českokrumlovsku. Jeho historické jádro bylo prohlášeno městskou památkovou zónou. Žije zde 377 obyvatel. Je to nejmenší městečko v Jihočeském kraji. Původně malá ulicová osada na pravém břehu v podhradí zv. Latrán postupně splynula s poddanským městečkem založeným v roce 1262 Vokem z Rožmberka....

Vyšší Brod

27.06.2021

Vyšší Brod (německy Hohenfurth) je malé město v jižních Čechách. Leží na řece Vltavě na nejvýchodnější výspě Šumavy. Je (dle položení jádra obce) nejjižnějším městem ČR a (dle celého území obce) i nejjižnější obcí ČR - nejjižněji položený bod se nachází v katastru místní části Dolní Drkolná, 48°33′9″ s. š., 14°19′59″ v. d. Na Jižní Pól je to...

Přírodní rezervace Borkovická blata je chráněné území, které bylo vyhlášené z důvodu ochrany zachovalého fragmentu ekosystému ručně vytěženého rašeliniště přechodového pánevního typu s charakteristickou flórou a faunou. Nachází se v okrese Tábor, v katastrálním území Borkovice, v severozápadní části Soběslavských Blat, 3 km severně od obce...

Pelhřimov

23.06.2021

Pelhřimov (lidově "Pejr", německy Pilgrams) je město v západní části kraje Vysočina. Nachází se v údolí říčky Bělé v Křemešnické vrchovině. Leží 27 km západně od Jihlavy, 74 km severovýchodně od Českých Budějovic a 93 km jihovýchodně od Prahy.

Křemešník

23.06.2021

Křemešník je výrazný vrch ležící asi 7 km od Pelhřimova, je to jeden z nejvyšších vrcholů Českomoravské vrchoviny. Nadmořská výška vrcholu je 765 m. Ve vrcholových partiích byla vyhlášena v roce 1985 přírodní rezervace Křemešník. Rezervací vede 3 km dlouhá naučná stezka zřízená roku 2004. Opodál se nachází přírodní památka Ivaniny rybníčky.

Kámen

23.06.2021

Kámen je hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenné vesnici asi 5 km jižně od Pacova v okrese Pelhřimov. Malovcové z Malovic nechali původně gotický hrad z počátku 14. století přestavět na barokní zámek, jehož dochovaná podoba je výsledkem romantických úprav ze 2. pol. 19. století. Kámen je chráněn jako kulturní památka.

Choustník je zřícenina hradu asi 1 kilometr východně od stejnojmenné obce v okrese Tábor. Stojí na vrcholu dominantního vrchu v nadmořské výšce 660 m uvnitř přírodní rezervace Choustník. Hrad je v Česku vzácnou ukázkou tzv. ganerbenburgu, neboli hradu tvořeném více jádry, ve kterých sídlilo několik různých majitelů. Věž hradu slouží jako rozhledna....

Svákov

22.06.2021

Svákov je raně středověké a snad i pravěké hradiště u Soběslavi v Jihočeském kraji v okrese Tábor. Nachází se západně od města na ostrožně nad levým břehem řeky Lužnice. Místo bylo osídleno už v eneolitu a ve starší době železné, ale pozůstatky opevnění a většina archeologických nálezů pochází až z raného středověku. Areál hradiště je chráněn...