Čechy tajemné a kuriózní v roce třistaletého výročí blahořečení Jana Nepomuckého (31.05.1721 papež Inocenc XIII)

Milevsko

21.06.2021

Milevsko leží asi 26 km severně od Hodonic v Jihočeském kraji. Podle dochovaných archeologických nálezů se předpokládá, že oblast dnešního města byla osídlena již ve starší době kamenné, v mladší době bronzové, době halštatské a laténské. Vlivem stěhování národů se do oblasti dostávali postupně Slované. O jejich první přítomnosti v místě vypovídají...

Pohádka

21.06.2021

Tam, kde se z Pošumaví stává Šumava, se nachází na samotě uprostřed krásných luk s nádhernými výhledy tajemný statek Pohádka. Jak je okolí statku malebné, o to je stavení děsivější. Údajně sálá tajemnou a negativní energií.