"Černí baroni"

Klášter

21.06.2021

Roku 1144 byl v nadmořské výšce 468 metrů pod Zelenou Horou, na místě dnešní obce založen cisterciácký klášter, který obývala komunita 12 mnichů přišlých z Ebrachu. Cisterciáci byli mnišský řád, reformovaná větev benediktinů vzniklá počátkem 12. století v klášteře Citeaux (latinsky Cestercium) u Dijonu ve Francii působením Bernarda z Clairvaux....

Zámek Zelená Hora je hrad přestavěný na zámek na severní straně nad Nepomukem na území obce Klášter v Plzeňském kraji. Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka.

Nepomuk

21.06.2021

Pod Zelenou Horou se nachází kromě obce Klášter i město Nepomuk (německy Pomuk). Je znám jako rodiště svatého Jana Nepomuckého. Součástí města je i část Dvorec.

Pověsti

30.06.2001

V dávných dobách, kdy celý zdejší kraj byl ještě pokryt hlubokými a nepropustnými pralesy, v nichž černaly se bezedné a zrádné močály, kdy všechen lid, žijící zde v roztroušených dědinách a samotách v dřevěných chýších, ještě všeobecně věřil v pohanské bohy, nalézal se na temeni Zelené hory, která však tehdy ještě neměla ani své jméno, natož pevné...

Jan či Johánek z Pomuka (mezi 1340 a 1350 v Pomuku, dnešním Nepomuku - 20. března 1393 v Praze) byl generální vikář pražského arcibiskupa, později uctívaný jako svatý Jan Nepomucký, mučedník katolické církve a jeden z českých zemských patronů.

Rukopis zelenohorský je literární tex, který byl údajně objeven roku 1817 na zámku Zelená Hora. Obsahuje části dvou básní, jejichž obsah se klade do 8. století, fyzický zápis na pergamen do 13. století. Vydával se tedy za středověkou literární památku; dnes převažuje názor, že jde o falzum z počátku 19. století.