Pražský Braník

Dne 10. března 1922 se v Praze - Braníku stal brutální mord. Josef Kolínský se svým bratrem zavraždil hodináře a zlatníka Josefa Ledeckého, jeho manželku a dceru Viktorii.

Areál pozdně secesních Branických ledáren byl postaven tak pevně, že jejich 2,5 metru (u země) až 1 metr (pod střechou) tlusté stěny odolaly zubu času, povodním i všem režimům. Po postavení Slapské přehrady přestala Vltava zamrzat a ledárny, tedy velký sklad přírodního ledu, ztratily svůj smysl, nikdo je neopravuje, ale stále stojí.

Pivovar Braník nebo také Branický pivovar je pražský pivovar jehož asi pětihektarový areál byl původně v majetku společnosti ING Real Estate Development a nyní je ve vlastnictví akciové společnosti Braník Pivovar, jejímž jediným akcionářem je Michal Mareš. Tento pivovar ukončil výrobu v lednu roku 2007. Výroba byla převedena do smíchovského...

Kostel sv. Prokopa je římskokatolický farní kostel z roku 1904 vystavěný v novorománském slohu. Nachází se ve Školní ulici, avšak farnost se nachází u kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Praze - Hostivaři. Kostel byl zapsán na seznam památek před rokem 1988.

Bývalý Dominikánský dvůr je barokní architektonická památka nacházející se na adrese Branická 44. Areál pochází ze 3. čtvrtiny 17. století. Z původních čtyř křídel s arkádami se do současné doby dochovaly tři, včetně zvonice z roku 1761. Součástí původního areálu byla rovněž kaple, která sloužila svému účelu až do roku 1899.

Branické skály jsou přírodní památka v Praze - Braníku, která byla vyhlášena 29.04.1968 a v ústředním seznamu AOPK ČR je evidována pod číslem 28. Tvoří západní stráň vrchu Dobeška s bývalým lomem na pravém břehu řeky Vltavy. Jsou ohraničeny na východě ulicí Na Dobešce, na západě ulicí Modřanskou, na severu ulicí Vysoká cesta a na jihu...

Braník (neoficiálně a v některých historických obdobích nazývaný též Bráník) je městská čtvrť a katastrální území v Praze 4.