Dominikánský dvůr

31.08.2019

Bývalý Dominikánský dvůr je barokní architektonická památka nacházející se na adrese Branická 44. Areál pochází ze 3. čtvrtiny 17. století. Z původních čtyř křídel s arkádami se do současné doby dochovaly tři, včetně zvonice z roku 1761. Součástí původního areálu byla rovněž kaple, která sloužila svému účelu až do roku 1899.

Nedlouho po bělohorské bitvě, roku 1625, byla část Braníku darována císařem Ferdinandem II. dominikánskému řádu od svatého Jiljí v rámci rekatolizace. Dominikánům připadl i zdejší dvorec s tvrzí. Do Braníku tento řád přišel za účelem správy majetku v roce 1625. V roce 1626 zde založili pivovar. Jelikož Braník nebyl chráněn pražskými hradbami, utrpěla branická tvrz i s okolními budovami v době třicetileté války značné škody. Po skončení války začali dominikáni s přestavbou hospodářského dvora v barokním stylu. Podle kresby z roku 1689 zde již opět stála patrová budova, nicméně přestavba byla dokončena zřejmě až v roce 1761. Během této rekonstrukce objekt získal i nárožní dvoupatrovou věž se zvonicí, v jejíž spodní části byla kaple sv. Kříže se štukovou výzdobou, která se dodnes částečně zachovala.

Roku 1899 dvůr zakoupil spolek pražských sládků, který zde provozoval pivovar až do roku 1907. Poté spolek zřídil jiný pivovar v blízkosti a dominikánský dvůr sloužil jiným účelům. Na počátku 20. století fungovalo v objektu kino. Měla zde také být policejní služebna. 

Od konce 2. světové války se ve dvoře usídlily drobné řemeslné dílny, a později byl dvůr opuštěný a chátral. V padesátých letech hrozilo zboření, nicméně objekt byl zapsán na seznam památkově chráněných staveb.

V současné době je památka ve špatném technickém stavu, obklopena novodobou zástavbou. Byla částečně využívána městskou částí Praha 4, která ji spravuje. V roce 2019 bylo městskou částí navrženo, aby tuto barokní památku magistrát převzal zpátky a opravil. Ve dvoře by pak mohla působit např. waldorfská škola, která nabízí alternativní přístup ke středoškolskému vzdělání. V úvahu připadá i znovuotevření Zemského pivovaru nebo zájezdního hostince.