cs

Jak se dříve žilo a pracovalo

Novou expozici s názvem "Středověké stavební stroje" otevřelo Národní technické muzeum v renovovaném prostoru bývalých ležáckých sklepů v Plasech u Plzně (více zde). V atraktivní instalaci jsou zde prezentovány rozměrné funkční repliky středověkých stavebních strojů, které byly zhotoveny na základě studia historických pramenů a důsledně vyrobeny za...

Asi 11 km jižně od Berouna leží obec Všeradice. První písemná zmínka o vesnici je z roku 1324. Dnešní ves Všeradice vznikla splynutím dvou osad. V původních Všeradicích byly tvrz a dvůr, mlýn, fara a kostel svatého Bartoloměje. V horní osadě, která nesla název Trnová, býval poplužní dvůr a zemanský statek. Roku 1640 byla vesnice vypálena švédským...

Veselý Kopec

20.08.2022

Veselý Kopec byla původně osada osídlována snad ve 14. století. Váže se k ní pověst o králi Václavu II., který měl nařídit stavbu vodního mlýna a pily (Králova Pila, pravděpodobně založená v roce 1302, lokalita Milesimov) a v té souvislosti se zúčastnit "veselé" slavnosti na kopci nad řekou Chrudimkou. Místu se pak mělo říkat Veselý Kopec....