Zaniklé ...

... Skoky

02.09.2024

Skoky, původně Skok či Mariánské Skoky, jsou bývalá ves, část města Žlutice v okrese Karlovy Vary. Leží nad žlutickou přehradní nádrží ve svahu nad údolím řeky Střely.

Jako Svatojánské proudy byl označován úsek Vltavy mezi Štěchovicemi a Slapy, kde řeka protékala hlubokým skalnatým údolím a tvořila peřeje. Byl to 7 km dlouhý peřejnatý úsek se spádem 20 m, kde v minulosti ztroskotala nejedna loď nebo vor. Dnes je území zatopené štěchovickou vodní nádrží.

... Poříčí

03.12.2021

Poříčí byla zaniklá osada na břehu Vltavy, dnes součást pražského Nového Města. Rozkládala se přibližně na území, jež by se dalo vymezit dnešními ulicemi Na Poříčí a Revoluční třídou, na východě Těšnovem a na severu břehem Vltavy.

České království neboli Království české byl státní útvar v čele s králem na území Čech od 13. století do roku 1918. K Českému království byly v různých obdobích přidruženy další historické země, především Moravské markrabství, slezská knížectví a Lužice. Země pod vládou českého krále se souborně označují jako země Koruny české.

V raných obdobích lidstva u lovecko-sběračských komunit bylo motivem pohybu a cestování sledování migrace zvěře. Později byl účelem cestování obchod - keramika, mušle, sůl, jantar, šperky, mince ... Náklad se původně přepravoval přenášením nebo smykem. Významné pokroky v dopravě a cestování lze zaznamenat především v pozdní době kamenné, kdy se...