Věže, brány, tržiště ...

Tržiště na Starém Městě bylo dávno předtím, než král Václav I. založil v roce 1235 město. Víme o tom od arabského kupce Ibráhíma ibn Jakuba, který ve své zprávě z roku 965 píše: "Město Frága je vystavěno z kamene a vápna a je největším městem co do obchodu". Každé pražské středověké město mělo hlavní tržiště, na kterých...

Jednu z dominant pražské pankrácké pláně, viditelnou z mnoha vyvýšených míst v Praze, tvořila dříve nepřehlédnutelná vodárenská věž v Michli. Dnes je nejlépe viditelná při výjezdu z města k dálnici D1, jinak splývá s místní zástavbou. Vybudovalo ji město Vršovice v letech 1906 až 1907 jako součást svého vodárenského systému. Proto se jí někdy říká...

Svatomikulášská městská zvonice je pozdně barokní zvonice (věž) těsně přiléhající ke kostelu svatého Mikuláše na Malé Straně.

Malostranské mostecké věže jsou dvě stylově odlišné, nestejně vysoké pražské věže tvořící vstup z Karlova mostu na Malou Stranu na královské cestě na počátku Mostecké ulice.

Staroměstská mostecká věž je považována za jednu z nejkrásnějších gotických staveb v Evropě. Najdeme ji v Praze 1 ve Starém Městě na Křižovnickém náměstí při pravobřežním vstupu na Karlův most na královské cestě.

Prašná brána je pozdně gotická brána na rozhraní ulice Na Příkopě a náměstí Republiky vedle Obecního domu naproti domu U Hybernů. Jedná se o jeden ze symbolů Prahy. V bráně začíná Celetná, která zde tvoří první část Královské cesty, která vede odtud až na Pražský hrad (bližší informace zde).

V počátcích středověku byla Praha zásobována vodou ze soukromých i veřejných studní, které však často bývaly zanesené odpadem z jímek. Voda se také rozváděla otevřenými koryty nebo vodovodními řady ze dřeva, kamene, hlíny či olova, tyto vodovody však byly určeny jen pro církevní, šlechtické a panovnické objekty. Spolu se založením Nového Města...

Novoroční výlet, kde mě čekal výstup na 3 věže (Novomlýnská vodárenská věž, Staroměstská mostecká věž a Malostranská mostecká věž), jednu bránu (Prašná brána) a na jednu zvonici (Svatomikulášská městská zvonice) zahrnoval kromě 7,5 km procházky mezi jednotlivými cíli i celkem 1 033 schodů (nahoru a dolů vlastně 2 066 schodů) - Novomlýnská věž (299 schodů), Prašná brána (186 schodů), Staroměstská mostecká věž (156 schodů), Malostranská mostecká věž (117 schodů) a Svatomikulášská městská zvonice (275 schodů).