Hrebienok a vodopády

04.09.2019

Hrebienok je turistické středisko umístěné nad Starým Smokovcem na úpatí Slavkovského štítu v nadmořské výšce 1 285 m.n.m.

Vznik Hrebienku jako turistického centra souvisí s rozvojem turistiky ve Vysokých Tatrách v druhé pol. 19. stol. Starý Smokovec, kterému byl v té době udělen status lázeňského města, přitahoval čím dál větší množství návštěvníků. Počátky výstavby na Hrebienku jsou provázené s výstavbou Bilíkovy chaty, která stála na jeho severovýchodním úbočí. V roce 1894 byla vybudovaná při turistické stezce cesta se zpevněným povrchem. Na Pozemní lanovou dráhu Starý Smokovec - Hrebienok z roku 1908 navázala výstavba hotelu Hrebienok v roce 1928. S výstavbou cvičných luk a sjezdovek se začalo okolo roku 1930. V roce 1956 zde byl vybudovaný 750 m dlouhý lyžařský vlek na Slavkovskou vyhlídku. K elektrickému osvětlení sáňkařské dráhy došlo v letech 1959 - 1960. 

Hrebienok je výchozím bodem pro výlety do Malé Studené doliny, Velké Studené doliny a na Slavkovský štít. Ze Starého Smokovce vede na Hrebienok pozemní lanová dráha, která překonává převýšení 247 m. 

Zamkovského chata se nachází v ústí Malé Studené doliny ve Vysokých Tatrách. Založil ji horolezec a horský vůdce Štefan Zamkovský v letech 1942 - 1943 jako své bydliště. Během 2. svět. války sloužila chata jako útočiště partyzánů, Židů a politických vězňů. Po znárodnění v roce 1948, musel Zamkovského chatu opustit kvůli obvinění komunistické vlády, že byl přisluhovačem kapitalismu. Následně chata dostala nové jméno - Chata kpt. Nálepku - byť s touto osobností neměla nic společného. V roce 1992 byla po restituci chata vrácena Zamkovského potomkům. V současné době chata nabízí ubytování a občerstvení pro turisty. Zásoby se na ni dopravují podobně jako v minulosti, pomocí vysokohorských nosičů, ale pomáhá i vrtulník. Jako zdroj elektrické energie slouží malá vodní elektrárna na Malém studeném potoku. 

Obrovský vodopád je tektonický vodopád podpořený selektivní erozí ve Vysokých Tatrách v okrese Poprad na severním Slovensku. Nachází se v ústí Malé Studené doliny a jeho podloží je tvořené granodiority. Vodopád vytváří potok Malý Studený potok, který je nad ním v nadmořské výšce 1 355 m široký 0,5 m. Je vysoký přibližně 15 metrů. Kolem vodopádu prochází červená turistická značka (tatranská magistrála) ze Skalnatého plesa na Hrebienok. Vodopád je možné navštívit po celý rok. 

Těsně před vodopádem jsme potkaly lišku obecnou, nebála se, na lidi byla evidentně zvyklá a vypadalo to, že čeká, jestli dostane něco k snědku. To, že liška nemá vzteklinu a lidí se i tak nebojí, nám potvrdili večer ostatní účastníci zájezdu, kteří tuto lišku viděli běhat po chodníčcích mezi Zamkovského a Rainerovou chatou už vloni. 

Rainerova chata je nejstarší vysokohorská chata ve Vysokých Tatrách. Je umístěna nedaleko od horní stanice lanovky na Hrebienok v ústí Velké studené doliny. Byla založena roku 1863 spišským Němcem, smokovským hoteliérem Johannem Georgem Rainerem. Po vybudování chaty Kamzík o 19 let později zanikla. Rainerova chata poté sloužila jen jako noclehárna vůdců a nosičů, později byla využívána jako skladiště nebo garáž. Sousední chata Kamzík byla v roce 1980 kvůli špatnému technickému stavu zrušena. Obnovena byla až v roce 1998. V chatě je umístěna výstava o minulosti a současnosti horských nosičů, sbírka historického horolezeckého náčiní a starých lyží (otevřeno celoročně 09 - 15 hod, vstup zdarma). Chata je otevřena celoročně a kromě občerstvení slouží také jako infocentrum. V roce 2008 navštívila chatu britská královna Alžběta II. společně s korunním princem Filipem. Zajímala se o projekt Tatry bez bariér a na začátku první tatranské stezky přizpůsobené pro pohyb vozíčkářů odhalila pamětní desku. 

Vodopády Studeného potoka jsou kaskáda ledovcových vodopádů ve Vysokých Tatrách. Tvoří jej Malý, Skrytý a Dlhý vodopád. Nachází se ve Vel´ké Studené dolině a jeho podloží je tvořené granodiority (= hlubinná vyvřelá hornina s podstatným množstvím křemene, blízká žule). Vodopád vytváří Studený potok, který je nad ním v nadmořské výšce 1 195 m široký 2,5 m. K vodopádům a kolem nich vedou turistické značky z Tatranské Lesné, Tatranské Lomnice a Starého Smokovce. Vodopády je možné navštívit po celý rok.

Na trase jsme cestou potkaly i dva nosiče - pravé tatranské šerpy. O jejich životě a nákladech, které nosí pěšky nahoru do hor k chatám, se dočtete více v samostatné kapitole - zde.

Trasa na Hrebienok ze Skalnatého plesa vede po červené turistické značce přes Obrovský vodopád, kolem Rainerovy chaty a vodopádů Studeného potoka pak částečně po zelené (zde stojí Bilíkova chata, kterou můžeme znát z Třiceti případů majora Zemana v díle Tatranské pastorále jako chatu Šuhaj) a modré turistické značce, je 6,3 km dlouhá a trvá cca 2 hod

Bilíkova chata je pojmenována po Pavolu Bilíkovi (17.11.1916, Makov - 08.09.1944, Kežmarok), 27-letému slovenskému příslušníku finanční stráže, kapitánovi in memoriam, účastníku Slovenského národního povstání a protifašistickému bojovníku. V letech II. světové války byl členem finanční stráže ve Starém Smokovci. Byl také aktivním lyžařem - běžcem. V tomto sportu získal mnoho vítězství a cen, během Slovenského národního povstání působil jako partyzánská spojka. Dne 7. září 1944 byl německými vojáky zajat a uvězněn gestapem na Kežmarském hradě. Po výslechu a mučení gestapem byl 8. září 1944 na nádvoří hradu zastřelen. Pohřben je na hřbitově v Novém Smokovci. V roce 1946 byl povýšen do hodnosti kapitána a inspektora 1. třídy finanční stráže a vyznamenám Řádem Slovenského národního povstání 1. třídy, in memoriam. Tabulka s jeho jménem je umístěna v sektoru G15, na symbolickém hřbitově u Popradského plesa.

Cestou z Hrebienku do Starého Smokovce se lze dostat lanovou dráhou. Jízda trvá cca 5 minut. Jízdenka směrem nahoru stojí 9 EUR pro dospělého, 7 EUR pro seniora. Dolů pak 8 EUR pro dospělého a 6 EUR pro seniora.

Přes www.gopass.sk lze zakoupit zvýhodněnou jízdenku (19 EUR dospělý, 16 EUR senior) z Tatranské Lomnice na Skalnaté pleso a z Hrebienku do Starého Smokovce. Ze Starého Smokovce se pak jednou za hodinu lze dostat železnicí do Tatranské Lomnice, délka 6 km, doba 14 min, cena 1 EUR.