cs

Berounsko a okolí

Dnešní výlet jsem začala v Kublově a cílem je v tomto krušném (covidovém) období Krušná hora. Trasa (tentokrát pěší výlet) je dlouhá 20 km (29 753 kroků !!!, jsem mrtvá) a trvá 6 hodin. Vede z Kublova přes Velíz na Krušnou horu a zpět.

Hromnice

13.11.2021

Hromnice je vesnice ležící 12 km severovýchodně od Plzně. V celé obci, do které patří také Chotiná, Kostelec, Nynice, Planá a Žichlice, žije přibližně 1 300 obyvatel. V samotné Hromnici žije okolo 420 obyvatel.

Město Plasy leží 21 km severně od Plzně, vzniklo okolo stejnojmenného kláštera, který je národní kulturní památkou.

Na pravé straně údolí řeky Klabavy najdeme u Ejpovic v okrese Rokycany zříceninu hradu Starý zámek. Hrad vznikl před rokem 1331, kdy jej koupil plzeňský měšťan Konrád z Dobřan. Po něm jsou až v roce 1375 zmiňováni ejpovičtí vladykové Štěpán a Zifrid. O čtyři roky později hrad vlastnil Ctibor ze Švamberka, po kterém ho zdědili jeho...

Dvůr Pták - zámeček, hospodářská usedlost se nacházela z hlediska města Beroun za Ptačí skalou, proto asi vznikl název Pták nebo Záptačí. Viktor Palivec ve svém "Vlastivědném průvodci Berounskem" píše: "Stával zde odedávna osamělý dvůr s polním hospodářstvím, z něhož do Berouna vycházely šosovní platy a farní desátek. Říkali mu "dvůr za ptákem",...

Tak letošní adrenalinovou jízdu na kole mám snad za sebou. Pro vyznavače singl treků a jiných trailů asi dobrý, ale mě kameny, kořeny, potůček, padlé stromy a bláto zas tak úplně nenadchlo :-) a ještě k tomu v prudkém kopci.

Necelé 2 km od Hořovic leží ves Tihava, která je prvně připomínaná v roce 1393, kdy ve vsi sídlil Mareš z Tihavy. V minulosti zde bylo významné středisko železářství. Stopy po této činnosti jsou již z doby keltské. V 17. století zde byla založena huť, zachovaly se zbytky hamrů. V roce 1823 zde byla postavena první válcovna v...

Tento český prozaik, novinář a sportovní reportér se vlastním jménem jmenoval Otto Popper. Narodil se 2. července 1930 v Praze a zemřel ve věku pouhých 42 let dne 31. března 1973 také v Praze.

Je to zřícenina gotického hradu v obci Točník na jižním okraji Křivoklátských lesů. Dominantou hradu je vysoká okrouhlá věž, dnes využívaná jako rozhledna. Od roku 1965 je hrad chráněn jako kulturní památka. Vlastníkem je stát, veřejnosti je přístupný.