Šibeniční vrch u Bečova nad Teplou

Naučná stezka Šibeniční vrch vede z náměstí v Bečově nad Teplou a končí na Šibeničním vrchu 629 m.n.m. Je dlouhá necelý 1 km a trvá necelých 30 minut

Vlastní popraviště je původně dřevěná, dnes kamenná kruhová stavba ze 16. století. Průměr stavby je 4,8 m. Jedná se o jednu z mála lokalit v České republice, kde se zachovalo kamenné zdivo šibenice. Při rekonstrukci objektu popraviště byly odkryty kosterní pozůstatky 4 - 5 osob mužského i ženského pohlaví různého stáří. Hrdelní právo obdržel Bečov již v roce 1399. Prováděly se zde tresty stínáním, oběšením, čtvrcením a později i upalováním. Popravy a mučení zde v 17. - 18. století vykonával kat z Jáchymova. Šibenice byla zrušena roku 1765. 

Na trase naučné stezky se dočteme informace o útrpném právu, hrdelním soudu, výkonu hrdelních trestů a trestu oběšením, o průvodu k šibenici, o povolání kata a jeho postavení ve společnosti, o druzích šibenic, o popravách a pohřbívání odsouzených.