Popraviště Na Spravedlnosti - Týn nad Vltavou

V místech dnešní rozhledny, na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou, stávalo městské popraviště, náležící soudní pravomoci Týna nad Vltavou. Dnešní Alejí Míru, tedy bývalou popravčí cestou, vodili mistři ostrého meče odsouzené k smrti na jejich poslední cestu. Na starých vojenských mapách je šibenice zakreslena černým inkoustem. S největší pravděpodobností se tedy jednalo o jednoduchou, dřevěnou šibenici o dvou vertikálních trámech s příčným ráhnem pro jednoho až dva odsouzené. Místo lze naleznout přibližně 1 200 metrů severozápadně od kostela po červené turistické značce. 

Není přesně zaznamenáno jak často zde účinkovali popravčí z Budějovic nebo Soběslavi (město si svého popravčího nezaměstnávalo), ale dle záznamů, které se dochovaly, plnila zdejší šibenice svůj účel. Při revizi hrdelního soudnictví pražským, apelačním soudem, r. 1709 uváděli radní Týna nad Vltavou, že zdejší městská rada má právo meče už několik set let. Soudní pravomocí nad městem byl pověřen hejtman arcibiskupského panství, který byl zároveň prvním radním. Soud vždy zasedal jednou do roka za velké slávy v "mázhause" týnské radnice. S menšími proviněními nebylo třeba čekat celý rok na zasedání soudu, aby byla projednávána neprodleně městskými konšely. Vrchnostenské zákony byly z dnešního pohledu velmi tvrdé. Smrtí se trestalo nejen zabití a cizoložství, ale také pytláctví a krádeže na panském zboží. 

Zachovalo se jen málo zpráv o popravčím místě Na Spravedlnosti. Jednu zachytil ve své knize spisovatel Karel Dewetter. Podle údajně fiktivního příběhu byl v roce 1777 nalezen Na Spravedlnosti oběšený panský direktor, který předtím nespravedlivě odsoudil mladého Janka. Janko měl údajně před svatbou a jeho otec a nevěsta se pyšnému a nepřístupnému direktorovi pomstili. Oběsili jej na městské šibenici, kde předtím Janko ukončil svůj mladý život. Druhá pochází z pera historika Schulze (1903), že dne 18. září 1483 majitel panství Jan Čabelický ze Soutic poníženě žádal městskou radu města České Budějovice o zapůjčení kata "k votpravení některých zločincuov". 

Takže až budete kráčet po bývalé popravčí cestě, kudy doprovázel kat odsouzené k popravě, zastavte se u lesa Semence, kde dnes stojí vyhlídková věž. Mimo krásného výhledu do údolí, budete na chvilku součástí místa "Na Spravedlnosti", tedy místa, kde stávalo městské popraviště se šibenicí. 

Od rozhledny Semenec vede nenáročná okružní naučná stezka, která je 4,6 km dlouhá, trvá přibližně 1 hod a 20 minut.