Centrum hříchu "Perlovka"

Perlová ulice na Starém Městě v Praze je spojnicí mezi Uhelným trhem a Jungmannovým náměstím.

Původní středověký název lokality ulice byl "Na písku" a později "U fortny k Panně Marii Sněžné" nebo jen "U fortny", protože tam byla v městských hradbách branka vedoucí ke Kostelu Panny Marie Sněžné. Název "Perlová" je poprvé zmíněn v roce 1769 a pravděpodobně je odvozen od jména majitele domu č.p. 10, který v roce 1649 získal šlechtický titul a ke svému jménu přidal "z Perlštejna". 

Najdeme zde:

- nárožní dům č.p. 412/I (Perlová 1 / Rytířská 2) - funkcionalistický obchodní a nájemní dům navrhl arch. Karel Kotas (1938), přízemí sloužilo od 60. let do konce 80. let 20. stol. proslulé kavárně, kterou vystřídal noční klub; v současnosti adaptován pro čtyřhvězdičkový hotel Perla

- dům U Cibulků č.p. 413/I (Perlová 2 / Uhelný trh 8) - dům je původně gotický, postavený na místě starší budovy. Roku 1351 se poprvé připomíná v městských knihách jako dům Maršíka koníře a jeho syna Mikuláše "in Novo foro", tedy na novém náměstí, roku 1413 dům již stál na Uhelném trhu ("in novo foro carbonorum"), ale název nebyl pevný, v 15. století se objevuje také náměstí sv. Havla ("in foro S. Galli"). V domě se jako majitelé střídali drobní řemeslníci. Má kamenné klenuté sklepy, pravděpodobně ze 14. století. Krátce před roku 1665 byl dům výrazně přestavěn a zvýšen o jedno patro, na stavbě se patrně podílel stavitel Martin Lurago. Poté byli majiteli tesař Tomáš Schreyer, Martino Spinetti a jeho syn Giovanni Antonio. Klasicistní úpravy nejsou datované, předpokládá se, že proběhly mezi lety 1816 - 1837. Na fasádě 2. patra směrem do Perlové ulice je štukový reliéf trůnící Panny Marie královny s dítětem, z trůnu raší ratolesti růžového keře, pravděpodobně pochází z roku 1727.

- dům U Zlaté palmy č.p. 367/I (Perlová 4) - raně barokní dům na gotických základech, který utrpěl při požáru Martinské čtvrti roku 1678, do roku 1719 patřil rodině malířů Kuklíků

- dům č.p. 1020/I (Perlová 8) - v přízemí cukrárna Astra, stavba z let 1865 - 1866, arch. František Havel

- nárožní dům č.p. 365/I (Národní 43 / Perlová 10) - dvoutraktová novorenesanční stavba, arch. Ignác Ullman, úprava František Havel 1865 - 1866, první sídlo Hypoteční banky Království českého, v letech 1927 - 1930 proběhly rozsáhlé úpravy podle plánů Václava Nekvasila, po roce 1989 rekonstruována unikátní funkcionalistická Zrcadlová pasáž arch. Pavla Janáka z roku 1928

- dům V kisně č.p. 370/I (Perlová 3) - funkcionalistický objekt s využitím starších základů, stavitel František Havlena (1931), na fasádě 2. patra je starší domovní znamení (zasklená skříňka = kisna) a 2 sochy atlantů

- nárožní Palác ARA č.p. 371/I (Perlová 5 / Ulice 28. října 1) - dříve "Obchodní dům Perla"

Na rohu "Perlovky" byl vztyčen pomník "Padlým ženám". Desku sem umístili jako recesi studenti jedné umělecké školy v roce 2010 jako památku na ulici hříchu. Úvahu o tom, proč je na památníku vidět čitelně pouze název Čest jejich p .... nechám na vás.

Za totality zde bylo centrum prostituce. V mnoha bytech v Perlové ulici se natáčelo porno. V obýváku běžela televize a ve vedlejším pokoji se natáčelo, asistovala celá rodina. V lednici bychom žádné jídlo nenašli, zato drog několik druhů, aby si každý mohl nabídnout. Neexistovalo odmítnout nějakou sexuální praktiku, buď člověk se vším souhlasil a dostal peníze, nebo odešel s prázdnou a ještě rozbitou hubou. Pamětní deska "Padlým ženám" zde připomíná právě prostitutky, které zde přišly o život kvůli konkurenčnímu boji nebo ze žárlivosti, když si vyřizovaly účty za přebrané zákazníky.