Sv. Rozálie

23.06.2022

Poutní kostelík sv. Rozálie se nachází mezi obcemi Bernatice a Borovany v údolí lesa Mladého. Tato barokní stavba z konce 17. století patří sice oficiálně k Bernarticům, ale od Borovan je k tomuto poutnímu místu jen pár metrů. Původně velice malá kaplička byla později rozšířena, několikrát opravena, až dostala svoji dnešní podobu. V půli července se zde koná tradiční pouť, při které si lze prohlídnout také interiér této stavby.

Na místě, kde dnes stojí kostelík, byl v roce 1680 založen hřbitov. Tehdy zuřil v Čechách mor, který si vyžádal velké množství obětí a bernartický hřbitov již k pohřbívání nestačil. Tehdy zde jezuité nechali vystavět kapli ke cti sv. Rozalie a sv. Karla Boromejského. Oba byli patrony proti moru.

O vzniku kapličky se vypráví pověst, která říká, že v roce 1674 přepadli v lese na cestě mezi Bernarticemi a Bechyní dva vojáci mladou dívku Alžbětu Andělovou z Bernartic. Když se dívka bránila, vsypali jí do očí písek. Byli zahnáni dvěma sedláky, dívka však oslepla a živila se žebrotou. Když se jednou vracela z Borovan do Bernartic, slyšela známý hlas, který ji třikrát volal jménem. Ten jí řekl, že na tomto místě budou mnozí pohřbeni, že bude zasvěcena Bohu a že sem budou putovat četná procesí. Když to vyprávěla v Bernarticích, nikdo jí nevěřil. To, co jí bylo vyjeveno, se ale brzy začalo naplňovat. Roku 1680 vypukl mor, když Bernartický hřbitov nepostačoval, byl založen nový na místě, které bylo Alžbětě naznačeno. Brzy na to zde byla postavena přičiněním P. Jana Waldta, rektora jezuitské koleje u sv. Klimenta v Praze, kaple sv. Rozálie. Roku 1719 byla kaple kvůli množství poutníků rozšířena. Během let 1771 a 1772 bylo na morovém hřbitově u svaté Rozálie pohřbeno více než 700 mrtvých ...

U Rozárky

Lidé tu kdysi vystavěli

z vděčnosti skromný kostelík

a těšili se na neděli.

Nesli sem prosby, pláč i dík.

Mnohdy i léta rozhněvaní

tu před oltářem v kostele

našli svou ruku v druhé dlani

a domů šli už přátelé.

Obnovme poutní posezení,

jděme blíž člověk k člověku, 

dávejme pomoc, povzbuzení

a Bohu úctu v pokleku.

Oč by se lidem lépe žilo, 

bylo víc lásky, dobroty, 

kdyby víc lidí zatoužilo:

buď Bože naším cílem TY.

A naše letošní Expedice "Hrrrr na ně!" byla zakončena v Bechyni na náměstí zmrzlinovým pohárem (tradiční oslava svátku Zdeničky).