Strž

28.06.2019

Památník Karla Čapka se nachází v historickém areálu, kde byla v 19. stol. zpracovávána železná ruda pro hamry na Kocábě. Železárny zanikly v roce 1926. Po 1. svět. válce získal bývalou správní budovu železáren od Colloredo-Mannsfeldů správce jejich panství Václav Palivec, který dal v roce 1935 empírový dům jako svatební dar do doživotního užívání Karlu Čapkovi a Olze Scheinpflugové. 

Spisovatel Karel Čapek se v následujících třech letech při svém pobytu věnoval úpravám domu a zahrady. Na Strži, jak své letní sídlo pojmenoval, vznikala i literární díla (např. Válka s mloky, Cesta na sever, Bílá nemoc, První parta, Matka, Život a dílo skladatele Foltýna). 

Karel Čapek zde přijímal také řadu osobností české kultury a politiky, zejména v létě roku 1938. Samostatnou místnost v podkroví domu užíval také novinář a spisovatel František Peroutka (1895 - 1978), tzv. Peroutkovnu.

Expozice, otevřená v roce 1997, přibližuje osobnost a dílo Karla Čapka a jeho manželky, české herečky a spisovatelky Olgy Scheinpflugové. Dále je zde expozice Františka Peroutky. V památníku se také každoročně konají výstavy, koncerty i divadelní představení.

Stržský rybník se nachází asi 3 km východně od Dobříše ve Staré Huti. Nad rybníkem je od roku 1961 postaven památník Karla Čapka.