Strž

28.06.2019

Památník Karla Čapka se nachází v historickém areálu, kde byla v 19. stol. zpracovávána železná ruda pro hamry na Kocábě. Železárny zanikly v roce 1926. Po 1. světové válce získal bývalou správní budovu železáren od Colloredo-Mannsfeldů správce jejich panství Václav Palivec, který dal v roce 1935 empírový dům jako svatební dar do doživotního užívání Karlu Čapkovi a Olze Scheinpflugové. 

Spisovatel Karel Čapek se v následujících třech letech při svém pobytu věnoval úpravám domu a zahrady. Na Strži, jak své letní sídlo pojmenoval, vznikala i literární díla (např. Válka s mloky, Cesta na sever, Bílá nemoc, První parta, Matka, Život a dílo skladatele Foltýna). 

Karel Čapek zde přijímal také řadu osobností české kultury a politiky, zejména v létě roku 1938. Samostatnou místnost v podkroví domu užíval také novinář a spisovatel František Peroutka (1895 - 1978), tzv. Peroutkovnu.

Expozice, otevřená v roce 1997, přibližuje osobnost a dílo Karla Čapka a jeho manželky, české herečky a spisovatelky Olgy Scheinpflugové. Dále je zde expozice Františka Peroutky. V památníku se také každoročně konají výstavy, koncerty i divadelní představení.

Stržský rybník se nachází asi 3 km východně od Dobříše ve Staré Huti. Nad rybníkem je od roku 1961 postaven památník Karla Čapka.

Genius Loci neboli "duch místa" má dnes spíše význam specifické atmosféry dané oblasti než jakési místní ochraňující síly popisované v římské mytologii. A právě zde to začalo. Právě toto místo mě učarovalo, měla jsem pocit, jako bych tu už někdy byla. A vše jsem si to uvědomila tady u památníku, rostly a kvetly tu stepní rostliny jaké rostly i v mém rodišti, když jsem si jako malá hrála venku ... 

A tak vlastně vznikl nápad založit tyto webové stránky - k zaznamenání dalších a dalších výletů, tajemných míst, posvátných míst, míst bohatých na historii a jinak zajímavých nebo jen prostě krásných míst ...