Stará Huť

28.06.2019

Obec Stará Huť leží asi 2 km východně od Dobříše a 20 km severovýchodně od Příbrami. Rozkládá se na úpatí Brd při říčce Kocábě. 

Nejpravděpodobnějším datem vzniku obce je rok 1674, kdy zde tehdejší majitel dobříšského panství František Maxmilián Mansfeld, nechal postavit hutě a hamry zpracovávající železnou rudu. Osadě se říkalo Huť, Hutě Železné či Hutě Železné Dobříšské; teprve, když byla v Obecnici postavena další huť, začalo se obci říkat Stará Huť. Hutě, slévárny a později strojírny zde fungovaly po dlouhá léta, byla zde zřízena první válcovna v Čechách i v celém Rakousku. 

V období 1. světové války byla v železárnách zavedena válečná výroba pro rakouskou armádu, nad továrnou byl zaveden vojenský dohled. Úpadek zaznamenává hutnictví ve 20. letech 20. stol., definitivně železárna zavírá v roce 1926.

Druhá světová válka znamenala pro Starou Huť totéž, co pro ostatní města v republice. Jen její konec byl oddálen až na 12. května 1945, kdy přijela do Staré Huti vojska maršála Malinovského.

V roce 1932 byly v obci evidovány tyto živnosti a obchody: autodoprava, 2 cihelny, cukrář, elektrotechnický závod, 2 faktorství rukavic, 2 holiči, 4 hostince, 3 kapelníci, konsum, 4 krejčí, mlýn, 3 obuvníci, 3 pekaři, porodní asistentka, 2 řezníci, slévárna železa, 6 obchodů se smíšeným zbožím, švadlena, 2 trafiky, truhlář, velkostatek, 2 zámečníci, Dobříšské železárny.