Stará řemesla

17.06.2023

1. Zemědělství:

- děvečka

- pasáček (zvířat)

- včelař

- sedlák, selka


2. Těžba:

 - dřevorubec

- horník

- lamač kamene


3. Oděvy, kůže:

- barvíř

- brašnář 

- čepičkář

- koželuh

- krejčí 

- provazník

- přadlena

- rukavičkář

- sedlář

- švec 

- tkadlec


4. Kovozpracovávající:

- drátař

- dráteník

- hamerník

- jehlář

- kotlář

- kovář

- kovolitec

- litec kulí

- lucernář

- mečíř

- náprstkář

- nebozezník

- nožíř

- opaskář

- pancířník

- pánevník

- pilníkář

- platnéř

- podkovář (koval podkovy)

- přeskač

- puškař

- slévař

- šperkař

- tavič

- valcíř

- váhař

- zámečník

- zlatník

- zrcadlář


5. Knihy, papír:

- knihař

- knihkzupec

- knihovník

- knihovazač

- kreslíř

- papírník

- písař

- písmolitec

- tiskař rytec


6. Obchodní činnost:

- handlíř

- kupec

- lichvář

- šmejdíř (obchodník drobnými předměty)


7. Potravinářství:

- hostinský

- kuchař

- lovec

- mlynář

- pekař

- rybář

- řezník

- sklepmistr

- sýrař


8. Lékařství:

- apotékař

- bylinkář

- holič

- lazebník

- léčitel

- lékař

- kořenářka

- porodní bába

- zubař


9. Přeprava:

- forman

- povozník

- převozník


10. Správa:

- biřic

- kat

- ponocný

- strážný


11. Vojsko:

- sanytrník (výrobce střelného prachu)

- voják

- žoldnéř


12. Dřevozpracující:

- bednář

- drvoštěp

- kolář

- košíkář

- lukař

- pilař

- sekerník (dřevozpracující maník, který vyráběl předchůdce ozubených koleček - "palečná kola" z kolíků zapíchaných do středového náboje)

- stolař

- šindelář

- tesař

- truhlář

- uhlíř

- vorař


13. Úřady:

- číšník

- herold

- kancléř

- komoří

- kněz

- maršálek

- posel

- purkrabí

- ras

- rychtář

- stolník

- soudce


14. Umělci:

- bard

- hudebník

- malíř


15. Zpracování kamene:

- dlaždič

- kameník

- maltař

- zedník


16. Zpracování hlíny:

- cihář

- džbánař

- hlinák

- hrnčíř

- kamnář


17. Výroba alkoholu:

- palič

- sládek

- šenkéř

- vinař

- vinopal


18. Ostatní:

- astronom

- hrobník

- kolomazník

- kominík

- mydlář

- sklář

- stavitel

- svíčkař

- voskař