Rymice - brána do východní Hané

23.11.2023

Obec Rymice se nachází cca 4 km od Holešova a 11 km od Kroměříže. 

První historická zmínka o obci pochází z roku 1353. V dalším období obec často měnila majitele. Mezi nejznámější majitele obce patřil na začátku 17. století Albrecht z Valdštejna, který si za ženu vzal majitelku zdejšího panství. Na začátku 19. století zde byl vybudován jeden z nejstarších cukrovarů na Moravě, zanikl však v půlce 19. století.  

Nejstarší dochovaná obecní pečeť je okrouhlého tvaru a nese nápis PECZET * RIMICKICH * LETA * PANE * 1622. V pečetním polije vyobrazen znak obce: na pravé straně polovina erbu a v ní polovina volské hlavy, nad erbem polovina helmu s fanfrnochy, na levé straně dva kosmo položená břevna.

Nalezneme zde řadu pamětihodností:

- kostel sv. Bartoloměje - kdy zde vznikla první sakrální stavba, není známo. Současný pozdně barokní jednolodní kostel byl postaven kolem roku 1786, pravděpodobně na místě staršího chrámu. V roce 1824 byla k průčelí přistavěna čtyřhranná věž. Hlavní oltář se čtyřmi sochami andělů a obrazem sv. Bartoloměje vytvořil řezbář a malíř J. Hromádka v roce 1867. Dva vedlejší oltáře byly po roce 1965 zrušeny, sochy z nich však zůstaly. Na epištolní straně (= pravá strana lodi při pohledu od vchodu) je Panna Marie a na evangelijní straně (= levá strana lodi) sv. Josef. Na levé straně je i kamenná křtitelnice se sousoším. Křížovou cestu vytvořil v roce 1965 technikou intarzie akademický malíř Tylíček. V roce 1960 byly instalovány nové varhany. Na věži jsou zavěšeny dva zvony - zvon Maria z roku 1921 a umíráček z roku 1923. V roce 1924 byly zhotoveny hodiny. Pod kostelem se nachází hrobka. Na pravé venkovní zdi je náhrobní kámen majitelů Rymic. 


- kaplička - výklenková kaplička z konce 18. století, umístěná mimo zastavěné území při polní cestě do Roštění. Jedná se o čtyřbokou hranolovitou stavbu s podnoží, na vrcholu kopulovité stříšky je kamenný křížek s korpusem.

- socha sv. Jana Nepomuckého - nachází se v blízkosti průjezdní komunikace obce pohledově orientované směrem k bývalé palírně areálu tvrze. Pozdně barokní kamenná skulptura pochází z roku 1770. 

- muzeum v přírodě Rymice - 

- větrný mlýn - mlýn německého (sloupového, beraního) typu byl postaven v roce 1795 nad Bořenovicemi, asi 5 km od Rymic, na základě kupní smlouvy, která se dochovala, mezi obcí Bořenovice a Františkem Hlobilem. V ní je mimo jiné uvedeno, že František Hlobil koupil stavební parcelu za 60 zlatých na dluh a musel vrchnosti platit ročně dva zlaté a obci 18 zlatých ročně ve dvou splátkách. 

Větrný mlýn v Bořenovicích fungoval až do 2. světové války. V roce 1891 byl převržen vichřicí. V roce 1932 chtěl mlynář František Sklenář ukončit živnost a mlýn zrušit. To mu ale nedovolil památkový ústav v Brně a tak pan Sklenář pokračoval v mletí. Po roce 1945 mlýn chátral. V roce 1977 byl přemístěn do nově vznikajícího skanzenu Souboru lidových staveb v Rymicích, který je ve správě Muzea Kroměřížska a v sezóně je otevřen veřejnosti. 

Stojí na půdorysu 5,8 x 5,8 metru, je vysoký 11,2 m. Střecha je sedlová na štítech valbová, krytá šindelem. Větrné kolo o čtyřech křídlech má průměr 14,8 m, jedna lopatka má plochu 6,5 m2. Opláštění je deskové, ve stěnách jsou úzká vysoká nebo kulatá okna. Při opravě mlýna v roce 1891 byla odstraněna vnitřní šalanda. 

Palečné kolo o průměru 3,3 m má 96 zubů. Ve mlýně je jedno mlecí složení. Mlecí kameny mají stejný průměr 1,2 m a výšku 0,2 m (spodek) a 0,17 m (běhoun). 

- tvrz Rymice -