Naučná stezka

28.06.2019

Naučná stezka začíná u Památníku Karla Čapka ve Staré Huti a seznamuje s historií zdejší hutní výroby, upozorňuje na místa někdejších zpracovatelských dílen podél trasy, s historií trampingu na říčce Kocábě, místní faunou a flórou. 

Stezka vede převážně po vozových cestách či pěšinkách, většinou štěrkových. Trasa je značena piktogramem psa Dášenky, na některých místech i turistickými ukazateli.

Naučná stezka je rozdělena do tří okruhů, které mají 10 zastávek. Celková délka trasy je 6 km. Parkoviště je cca 500 m od památníku Karla Čapka.

1. zastávka: Pojďte s námi stezkou Karla Čapka, Step s obeliskem

2. zastávka: Výroba železa ve Staré Huti, Rybník Strž

3. zastávka: Zájezek, Obojživelníci

4. zastávka: Černé jedle, Les a houby

5. zastávka: Kocába, Meandry

6. zastávka: Rozcestí, Historie

7. zastávka: Čtvrtý hamr, výroba železa, Zarůstání krajiny

8. zastávka: Plechhamr, Mědihamr

9. zastávka: Louka Francouzka

10. zastávka: Významné osobnosti obce Stará Huť, U pěti lip