17 - Kokotsko

25.06.2019

Bývalá vesnice Kokotsko jihovýchodně od Chrástu v okrese Rokycany. V okolním stejnojmenném polesí se nalézají pozůstatky mohyl z období halštatské mohylové kultury a zarůstající Horní a Dolní Kokotský rybník, založené v 16. století. 

Doba vzniku vsi není známa, poprvé je zmiňována v roce 1358, ale předpokládá se, že vznikla již ve 2. pol. 13. století. Podle provedených průzkumů měla ves asi 32 usedlostí vymezujících náves o rozměru 450 x 70 m, což je rozloha převyšující plochu ústředního náměstí Rokycan, Domažlic nebo dokonce Plzně. Na obou koncích návsi stály dvorce, jejichž hlavní stavbou byl dům o půdorysu zhruba 12 x 38 m. Uprostřed návsi pak byla jednoduchá tvrz - nejspíše dřevěná věžovitého charakteru - která mohla být staršího data vzniku a náležela nejspíše příslušníkovi drobné šlechty, majiteli pozemků vsi, které najímal zdejším sedlákům. Ves zanikla jednorázovým požárem pravděpodobně v období 26. května až 4. června 1450, kdy na Rokycansku pobývalo vojsko Strakonické jednoty - katolické opozice krále Jiřího z Poděbrad. 

Kokotským lesem vede okružní naučná stezka Kokotské rybníky, která byla otevřena v roce 2010, je dlouhá 10 km a má celkem 11 zastavení. Trasa naučné stezky prochází obcí Bušovice a vesnicí Nová Huť, která je částí obce Dýšina, a dále větší částí Kokotského lesa s oběma rybníky a vrcholy Kokotsko a Ostrý kámen (někdy zvaný jako Čertův kámen). Stezka zahrnuje též procházku kolem Dolního kokotského rybníka a odbočku ke studánce U Čůráčku.

Název vesnice pochází nejspíš od starého českého kokota, což byl kohout.