Kaple Narození Panny Marie v Lípách u Zásmuk

08.11.2023

Kaple Narození Panny Marie v Lípách se šternberskou hrobkou se nachází na samotě v ulici U Kapličky v severní části Zásmuk v okrese Kolín. 

Neogotická hřbitovní kaple pochází ze 60. let 19. století, má však barokní jádro z roku 1681. Od města ke kapli vede podél ulice Nádražní stará lipová alej, podle ní se kapli říká "v Lípách". 

Na severovýchod od kaple leží nevelký obdélný lesní hřbitov, kde byli pohřbíváni zaměstnanci panství, se zděnou neogotickou panskou hrobkou. Kaple i hřbitov jsou od roku 2007 památkově chráněné. 

Šternberkové získali Zásmuky v roce 1637, kdy je Jan Rudolf ze Šternberka (1601 - 1638) koupil od Václava Michny z Vacínova (zemř. 1667). 

Adolf Vratislav ze Šternberka (1627 - 1703), syn Jana Rudolfa a pozdější nejvyšší purkrabí Českého království, nechal kapli postavit v roce 1681 jako poděkování za odvrácení moru. Kaple byla opravena v roce 1783. V roce 1867 ji nechal v novogotickém stylu upravit Jaroslav ze Šternberka (1809 - 1874) a na severu k ní nechal postavit nízký obdélný přístavek, který slouží jako vchod do krypty. Kaple byla opravena v roce 1968 z daru paní Kostelecké ze Svojšic a v roce 2004 na náklady majitelky zásmuckého zámku Franzisky Diany Sternbergové Phipps (nar. 1936), prapraneteře stavebníka šternberské hrobky Jaroslava. 

Hranolová kaple je na čtvercovém půdorysu o délce vnitřní strany 5,3 metru. Nahoře je zakončena atikou s cimbuřím a fiálami (= štíhlý čtyřboký jehlan posázený kraby a ukončený křížovou kytkou). Fasády zdobí pilastry, v rozích byly původně umístěny sochy svatých. Na jižní straně je vstup do kaple, na západní a východní straně jsou lomená okna a na severu vstup do hrobky. 

Uvnitř se nachází dřevěný pseudogotický oltář bez sochařské výzdoby a tři řady dřevěných lavic. Na oltáři bývaly ještě na počátku 20. století sošky Panny Marie uprostřed, Ježíše Krista nahoře a po stranách sošky světců. Za hlavním oltářem jsou zbytky barokní nástěnné malby. 

V kryptě jsou pohřbeny tři osoby. Náhrobní kameny ve stěnách kaple připomínají, že je zde pohřben Jaroslav ze Šternberka, jeho žena Eleonora a jejich vnuk Karel Hohenlohe-Bartenstein, který zemřel záhy po narození.