Černé a Čertovo jezero

28.06.2015

Černé jezero je největší ledovcové jezero na Šumavě a zároveň i největší jezero v České republice, pokud nepočítáme vodní plochy vzniklé s přispěním člověka. Má rozlohu 18,47 ha. Leží v nadmořské výšce 1 008 m a jeho maximální hloubka dosahuje 39,8 m. Vzniklo v poslední době ledové. Leží asi 6 km SZ od Železné Rudy, méně než 1 km od česko-německé státní hranice.

Leží pod severním svahem Jezerní hory, která se nad ním zvedá 320 m vysokou Jezerní stěnou. Patří mezi karová jezera vyhloubená ledovcem v období würmského zalednění. Černá barva jezera je způsobena odrazem tmavých lesů, které ho obklopují. Dno jezera tvoří skála, na níž je v současné době asi 9 metrů tlustá vrstva kalu, který tvoří pyl z okolních stromů, ukládající se zde po tisíce let.

Z jihu se do jezera vlévají dva přítoky. Voda z jezera odtéká Černým potokem do řeky Úhlavy. Průhlednost vody dosahuje hloubky 4 - 5 metrů. Hladina obvykle zamrzá v období od prosince do dubna až května a síla ledu bývá až 75 cm. 

V jezeře roste šídlatka jezerní a rašeliník. Ve fytoplanktonu jsou zastoupeny obrněnky a zlativka. Ze zooplanktonu pak perloočka a larvy chrostíka. 

Při akci StB s krycím názvem Neptun bylo vyloveno z hlubokých vod šumavského Černého jezera několik beden. V nich měly být nacistické dokumenty, údaje z II. světové války i jména konfidentů gestapa. 

Čertovo jezero je pověstmi opředené karové jezero na jihovýchodním svahu Jezerní hory ve vzdálenosti asi 4 km od vsi Špičák u Železné Rudy. Nachází se v nadmořské výšce 1 030 m, jeho rozloha je 9,71 ha a hloubka dosahuje až 36,5 m.

Má tvar půlkruhu a obklopuje jej pralesovitý smrkový porost. Přísun vody zabezpečují srážky a Jezerní potok náležející do povodí Řezné. Jako jediné ze šumavských ledovcových jezer (Černé, Čertovo, Laka, Prášilské a Plešné) tak náleží k povodí Dunaje. V období od prosince do ledna zamrzá vrstvou ledu tlustou až 75 cm.

Ve fytoplanktonu jsou zastoupeny obrněny a zlativka.