cs

Alcalá de Henares

23.05.2023

Alcalá de Henares je španělské město ležící asi 30 km severovýchodně od Madridu. Od roku 1998 je město na seznamu Světového dědictví UNESCO, a to hlavně díky svému komplexu historických budov patřících převážně zdejší univerzitě. Je centrem vzdělání, turismu, obchodu a lehkého průmyslu. 


Osobnostmi města jsou:

- Juan Ruiz (asi 1283 - 1350) - kastilský básník

- Kateřina Aragonská (1485 - 1536) - dcera Isabely I. Kastilské a Ferdinanda II. Aragonského, anglická královna jako první manželka Jindřicha VIII.

- Ferdinand I. Habsburský (1503 - 1564) - římský císař, německý, český a uherský král a rakouský arcivévoda, syn burgundského vévody Filipa I. Habsburského a kastilské královny Jany I.

- Miguel de Cervantes y Saavedra (1547 - 1616) - španělský voják a spisovatel

- Manuel Azaňa (1880 - 1940) - španělský prezident a předseda vlády


Ve městě je asi 54 turisticky zajímavých míst, které může návštěvník shlédnout. 

V roce 1293 a znovu v roce 1977 jako Studium Generale byla pro veřejnost otevřena Univerzita Alcalá. Každoročně se zde pro nejlepšího spisovatele ve španělském jazyce předává prestižní Cervantesova cena. Studuje zde přes 28 000 studentů, které vyučuje 2 608 profesorů, o administrativu a služby univerzity se stará přibližně 800 lidí. 

Dne 20. května 1293 udělil kastilský král Sancho IV. licenci arcibiskupovi z Toleda. Gonzalo Pérez Gudiel vytvořil Studium Generale (jak se tehdy univerzitní studium v ​​Evropě nazývalo) v Alcalá de Henares, "se stejnou otevřeností pro učitele a studenty, jakou bylo uděleno Všeobecnému studiu ve Valladolidu". Tato studia, i když docela skromná, přežila v průběhu času. Dne 17. července 1459 papež Pius II. udělil bulu, kterou si vyžádal arcibiskup Alfonso Carrillo de Acuña "pro stavbu tří kateder umění a gramatiky". Tyto poslední katedry, vycházející z onoho Všeobecného studia ze 13. století, začlenil Cisneros do "nové" univerzity. 

V roce 1499 založil kardinál Cisneros univerzitu v Alcalá de Henares. Tato univerzita je známá v historii jako: Complutense Univerzita, Cisneriana Univerzita, Univerzita Alcalá ... a dosáhla spolu s Univerzou Salamanca na přední místo mezi kastilskými univerzitami během Zlatého věku. Později však vstoupila do období úpadku, až v roce 1836 vláda rozhodla o jejím přesunu do Madridu, přejmenována byla na Centrální univerzitu v Madridu. V roce 1970 přijala název Complutense Univerzita Madrid (Madridská univerzita). 

Královským příkazem z 29. října 1836 nařídila královna regentka Maria Christina univerzitě, aby se přestěhovala do Madridu, kde přijala název Literární univerzita a v roce 1851 Centrální univerzita v Madridu. Univerzita byla známá pod tímto názvem až do 70. let, kdy byl obnoven její původní název "Complutense".

V roce 1975, po letech, kdy budovy procházely různou obměnou, Complutense Univerzita otevřela svou pobočku v Alcalá jako prostředek k odlehčení rostoucí studentské populace. V roce 1977 byla univerzita znovu založena jako "Univerzita Alcalá de Henares", která byla později v roce 1996 zkrácena na "Univerzita v Alcalá". 

Dnešní Univerzita Alcalá si zachovává své tradiční humanitní fakulty, což je svědectvím o mimořádném úsilí univerzity, minulém i současném, propagovat a šířit španělský jazyk prostřednictvím svých studií a Cervantesovy ceny, kterou každoročně uděluje král a královna Španělska v elegantním Paraninfo (Velkém sále) ze 16. století. Univerzita přidala ke svému zažitému vzdělání v humanitních a společenských vědách nové studijní předměty ve vědeckých oborech, jako jsou zdravotní vědy nebo inženýrství, rozmístěné po různých místech (kampus Alcalá, kampus vědy a techniky a Guadalajara), které jsou společně s Vědeckotechnickým parkem klíčovým faktorem pro jeho vnímání v zahraničí a zároveň působí jako dynamo pro aktivity ve svém regionu.

Univerzita Alcalá se rozkládá na třech hlavních místech:

  • Zrekonstruované budovy ze 16. a 17. století v centru města Alcalá de Henares jsou domovem studia tradičních humanitních oborů, společenských věd a práva a také Školy architektury.
  • Zdravotní vědy, specializované experimentální vědy a nové technologie se nacházejí na fakultách a univerzitních školách postavených nově v kampusu nedaleko města Alcalá de Henares.
  • Součástí nedávného procesu expanze je kampus Guadalajara, kde je dlouholetá Escuela de Magisterio (škola pro učitele primárního vzdělávání) a Castilla-La Mancha Health Service Nursing College (kolej pro zdravotní  sestry), obě přidružené k Technické architektuře, obchodní vědě a cestovnímu ruchu.

Univerzita v Alcalá má síť 14 knihoven rozmístěných ve třech kampusech. Nabízejí prodloužené hodiny po celý rok a během zkouškových období nikdy nezavírají. Univerzita také nabízí širokou škálu sportovních aktivit, včetně aikida, lukostřelby, badmintonu, šermu, rugby a jógy. K dispozici jsou také kurzy šnorchlování, jízdy na koni a horolezectví, stejně jako další oblíbené sporty, jako je fotbal. Univerzita má sál pro hudbu, tanec, divadlo nebo flamenco, stejně jako univerzitní sbor "La Tuna" (tradiční studentská hudební skupina) a Filmový klub.