Albrechtice nad Vltavou

28.06.2015

Albrechtice nad Vltavou měly do roku 1951 název pouze Albrechtice. První písemná zmínka pochází z roku 1352 (někde je uváděn rok 1360), a to v soupise papežských desátků děkanátu bechyňského. Území obce se nachází přibližně mezi řekou Vltavou a Píseckými horami, které jsou chráněným parkem. 

Dominantou je kostel sv. Petra a Pavla z 2. poloviny 12. století, který byl v průběhu své historie několikrát přestavován, nejvíce pak v 19. století. V kostele se nachází bohatá malířská výzdoba. Zvláště ceněné jsou fresky Posledního soudu a motiv pekla a ráje na triumfálním oblouku. Kostel je obklopen hřbitovem, jehož zeď je zdobena kapličkami s malbami z 19. století. Ty byly v 80. letech 20. století sejmuty a zavěšeny na skoby. Kostel je vedený v Seznamu kulturních památek.

Další chráněnou památkou je venkovská usedlost č.p. 28 a brána u venkovské usedlosti č.p. 12. 

Pověst říká: že hlas zvonu z kostela sv. Jana Křtitele v části Chřešťovice přinášel smůlu vorařům, plavícím se po Vltavě. Když se vydávali na cestu, jejich ženy jim proto přály: "Jen abyste neslyšeli zvonek!" 

A jak se na tento krásný hřbitov dostaneme? Albrechtice nad Vltavou leží v jihočeském kraji, v okrese Písek. Leží uprostřed mezi Pískem, Bechyní a Týnem nad Vltavou. Tato zastávka v jižních Čechách na mě hodně zapůsobila, nikdy jsem nic takhle nádherného neviděla ... 

A jaká je vlastně samotná historie maleb? V letech 1819 - 1854 zde působil farář Vít Cíza, který přišel s myšlenkou vybudování arkádových kapliček s malbami na památku zesnulých. První skupina tří maleb vznikla roku 1841 a za pět let již byl na hřbitovní zdi vymalován zbytek kapliček. Verše pod malbami byly původně skládány na zemřelého, většina z nich je od faráře Cízy. Větší úpravy zde byly již od poloviny 19. století, kdy se počet kapliček ustálil na čísle 85 kusů. Vlivem stálého poškozování maleb vlhkostí zde docházelo k častým opravám a přemalbám. Jako první malíř zde byl František Mikule z Jinína. Dále zde působili akademický malíř Václav Šebele z Písku (1883), Sirovátka z Týna nad Vltavou (1899), Tomáš Peterka z Týna nad Vltavou (1914), Tomáš Peterka a akademický malíř Josef Kousal z Prahy (1931 - 1934), akademický malíř František R. Dragoun z Písku (1965), kolektiv V. Boukal, J. Kovařík, K. Březina (1974 - 1975). V 70. a 80. letech minulého století byly originální malby zakryty betonovými deskami a na ně namalovány zcela nové výjevy, autoři akademický malíř Karel Mezera z Týna nad Vltavou a jeho dcera akademická malířka Klára Šafářová - Mezerová. V roce 2007 obec Albrechtice nad Vltavou převedla do svého majetku tuto kapličkovou zeď od římskokatolické církve a začaly záchranné práce. Sejmutí novodobých nepůvodních desek bylo provedeno roku 2007 a od roku 2008 začaly přípravy a samotné restaurování a rekonstrukce originálních maleb. Menší část maleb byla restaurována v roce 2010 a 2011 za přispění Jihočeského kraje a Ministerstva kultury. Největší část maleb byla restaurována v letech 2012 - 2013 za finanční podpory ROP Jihozápad. Od roku 2008 zde působil kolektiv restaurátorů z Prahy a okolí, pod vedením Jitky Musilové z Čerčan.